Bispegata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den søndre halvdelen av bygget er Grønnegata 120, den nordre er Bispegata 4.
Foto: Einar Dahl (2017).

Bispegata 4 i Tromsø var opprinnelig en del av eiendommen matr.nr. 420. I 1902 ble denne delt i matr.nr. 420a (Bispegata 4) og 420b (Grønnegata 120).

Skredder Gundersen

Målebrev til skredder Thor Gundersen, tinglyst 24. mai 1852.

Utleiebygg m/losjerende skolelærer Ole J. Olsen med kona Ingeborg og fire barn, tjenestekarl Svend Eliassen med kona Olina og en sønn, i 1865.

Auksjonsskjøte til bødker Rasmus Rasmussen i 1871.

Skjøte fra Rasmusssen til Lars Hansen i 1872.

Blikkenslager Hansen

Blikkenslager Lars Hansen med kona Gurine Andrea og sju barn, i 1875.

I 1885: Blikkenslager Lars Hansen med kona Gurine Andrea og sju barn.

Blikkenslagermester Lars Hansen sr. med kona Gurine og tre barn, i 1900.

Hansen var bergenser av fødsel og var utenom sitt yrke kjent som ”tambur” ved avholdsfolkets demonstrasjonstog. Han drev verkstedet sitt til ca. 1910, det ble da overtatt av sønnen Halfdan. – Sønnen Lars jr. startet verksted i Skanckesmuget.

Delingsforretning hvorved en parsell ble fraskilt og gitt matr.nr. 420b (Grønnegata 120), tinglyst 20. mai 1902.

Eid av Lars Hansen sr. i 1904.

Enke Gurine Andrea Hansen med sønnen Halfdan og datteren Allethe Kristine Hansen, i 1910.

I 1916: Enke Gurine og handlerske Alette Kristine Hansen, skipper Hartløff og Alette Breivoll, Helga Nordby.

Eid av Lars Hansens enkes bo i 1918.

Auksjonsskjøte fra skifteretten i fru Hansens og før avdøde manns fellesbo, til Lars Hansen jr. og Herløf Breivoll, på en ½-part til hver av Bispegata 4 og av Grønnegata 120, i 1919.

Skjøte fra L. Hansen og H. Breivoll til Henrikke Andreassen på begge eiendommene, i 1920.

Kolonialhandler Andreassen

Eid av Henrikke Andreassen, med kolonialforretning i 1927.

Arbeider Mathias Breivik, murer Arnt Eilertsen, lagerarbeider Anton Johansen, arbeider Bjarne Pedersen, (1946).

Skifteskjøte til Hedvig Andreassen i 1951.

Disp. Hedvig Andreassen, tanntekniker Åsmund Jachlin, (1957).

H. Andreassen A/S, disp. Hedvig Andreassen, kolonialforretning, (1962).

Disp. Hedvig Andreassen, fiskemegler Jann Solheim, Odd N. Martinussen, (1966).

Hedvig Andreassen døde i 1984. Hjemmelen ble overført til Bjørg Helene Wold.

Skjøte fra Bjørg H. Wold til Håkon Foldvik i 1985.

Harald Tollefsen Kunst & brukthandel, (1977/86).

Tromsø Utbyggingsselskap

Skjøte til Tromsø Utbyggingsskap i 1987.

Jamo Vaktmesterselskap A/S (Jan-Erik Moberg), (1990).

Jan Børge Fremnesvik, (1993), Hansen Logotekstil, butikk, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.