Bispegata 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Opprinnelig het begge husene og tomta nedenfor Bispegata 6. Nå heter hjørnegården Vestregata 63 og det nærmeste huset er Bispegata 8.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nå er Bispegata 6 avspist med å være parkeringsplass mellom nr. 4 og 8.
Foto: Einar Dahl (2017).

Bispegata 6 i Tromsø var en leiegård, nå er det en parkeringsplass. Gammelt matrikkelnr. 435.

Slakter Leinann

Skjøte fra Chr. Dreyer til slakter Leinann på et hus oppført herpå, tinglyst 26. sept. 1853.

I 1865 bodde disse her: Maskinist på dampskipet Nordrup? Sivert Brændjord med kona Johanne Barbra og to barn, skipscaptain Ole Andreas Jacobsen med kona Marie Ambrosia og eks barn, arbeidsmann Christoffer Lund med kona Zara og en sønn.

Skjøte fra Leinann til lensmann O.C. Berge i 1866.

Skjøte fra lensmann Berge til I.M. Dahl og C.A. Dahl i 1874.

I 1875: Skredder Carl A. Dahl med kona Marie Krestine, to sønner og to skredderlærlinger, murer Johan Gabriel Mekkelsen med kona Anne og en sønn, skipper Hans Andreas Bech med kona Bergitte Kjerstine, repslager Joh. M. Dahl med kona Elen Anna og datteren Marie Jensine, fisker Jens Klæbo med kona Henriethe, toldrorskar Chr. A. Eriksen med kona Dorthea, tømmermann Olaus Pedersen med kona Britha og tre barn.

Skifte etter C.A. Dahls avdøde hustru, hvorunder ½-delen av eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1878.

I 1885: Tømmermann Kristoffer Lund med kona Sara og datter(datteren?) Julianne Sofie, murmester Johan Mikkelsen med kona Anne Katrin, Carl Bernhard Øwre, enke Cecilie Karoline Øwre, sadelmaker Carl Friedrich Haave med kona Anna Bergithe, enke Ragnil Nilsen med tre barn.

Auksjonsskjøte til Hans Olsen i 1889.

Leiegård

I 1900: Skreddermester Abel Martin Johnsen med kona Kristine og en pleiedatter, vedsager Kristoffer Lund med kona Sara Kristine og en pleiedatter, enken Anna Petrine Sundstrøm med sønnen Alfred, pensjonist Trine Larsen, fattigforstander og enkemann Lars M. Olsen med to døtre, skoflikker Ole Martinus Olsen med kona Pætrine Andrea, snekkerarbeider Anton Kristian Rasmusen med kona Jensine Kristine og en sønn. - Flere av beboerne fikk støtte fra fattigvesenet.

I 1910: Agent Johannes og Hansine Rognmoe med to sønner, portner Nathaniel og Marie Margarethe Abrahamsen med to døtre, enke/vaskearbeider Elen Sørensen med fire barn og et barnebarn, syerske Anna Johannesen, syerske Hansine Helomine Jakobsen, syerske Anna Kristine Lange, løsarbeider Gustav og Elen Johannesen med en sønn, enkemann/arbeidsformann Lars Michal Olsen med to døtre, løsarbeider Didrik Ofstad, feier Mathias Ingvard og Else Marie Olsen, fisker Michal og Petrine Eliseussen med en sønn.

I 1916: Kullsjauer Hilmar Johan Aronsen, husholderske Bergitte Helene Berglund, arbeider Petter Jakobus Grung, Gyda Alette Hansen, postbud Monrad Jæger Hansen, syerske Hansine Helmine og husholderske Susanne Bergitte Jakobsen, syerske Anna Johannesen, kirketjener Gunnar Knudsen, postekspeditør Sverre og Borghild Hansine Melvær, formann på vedhuggeriet Lars Mikal, husholderske Elisabeth Margrethe, Else Marie, feiersvend Mathias Ingv. og husbestyrerinde Solveig Victoria Olsen, strikkerske Anna Karoline, Jenny Hedvig og Tordis Alvilde Pettersen, arbeider Anton Bernhard Rasmussen, cand. pharm. Rojahn.

Skjøte fra Hans Olsen til Johan Svendsaas og Einar Lydersen i 1919.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1929.

Bernhard Hansen

Auksjonsskjøte til Bernhard Hansen i 1929. Han var eier også i 1932.

Arbeiderne Laura Olsen og Bernhard Antonsen, betjent Kaare Johansen, butikkdame Amanda Wilhelmsen, sjømann Otto og arbeider Jenny Hakonsen, (1940).

Skjøte fra Jørgine Falck Hansen til Rolf Kårbøll på det minste våningshuset stående på Bispegata 6, i 1944.

Eid av Jørgine Hansen i 1946, elektriker Harald Hansen.

Skjøte fra Jørgine Hansen til sin søstersønn Rolf Kårbøll, i 1946.

Arbeiderne Kristen og Kristian Jakobsen, (1946).

Målebrev og kartforretning avholdt 6. okt. 1948 hvorved parsell på 200,8 kvm. ble fraskilt eiendommen og fikk adresse Vestregata 63.

Skjøte fra Rolf Kårbøll til Ernst Eriksen i 1949.

Skinnoppkjøper Nilsen

Skjøte fra E. Eriksen til fru Jenny Antone Nilsen i 1953.

Maskinist Kaare Johansen, skinnoppkjøper Hilmar Nilsen, (1957).

Jenny A. og Hilmar Nilsen, (1966/72).

Skjøte fra skifteretten i Jenny og Hilmar Nilsens dødsbo, til adv. Knut Skjærgård Eiendom og Finansavd. A/S i 1985.

Josefine Skog, (1977/82), Tromsø Maling og Belegg A/S, (1986/93).

Tromsø Utbyggingsselskap

Skjøte til Tromsø Utbyggingsselskap i 1987.

Merete Johnsen, (1990), Tor Jonny Johnsen, (1990)

Maler-Team A/S, (1993).

En del av huset ble revet på 1990-tallet (?) og har vært utlagt som parkeringsplass siden, mens det som står igjen har fått adressen Bispegata 8.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.