Elvegata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvartalet Byporten omfatter mange gamle adresser. Nederst, der veggplatene skinner i svart, lå Skippergata 34, så fulgte Elvegata 2, 4 og 6.
Foto: Einar Dahl (2017).
Elvegata 2-6 med nr. 6 nærmest.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
På 1950-tallet ble det gamle trehuset revet og erstattet med et murbygg, her til venstre.
Foto: Odd-Einar Kjersem (1977).

Elvegata 4 i Tromsø var en gang et vakkert lite hus. - Gammelt matr.nr. 394b, utgått fra matr.nr. 394, Elvegata 2, se denne.

Fisker Larsen

I 1865 bodde fisker og enkemann Elias Berenhard Larsen her.

Skjøte til Elias Larsen på en andel som ved delingsforretning tinglyst 3. aug. 1866 har fått matr.nr. 394b.

I 1875: Fisker Elias Larssen med kona Adrielle, fisker Olai Eriksen med kona Hanna Martine og pleiesønnen Morten Rikardsen.

I 1885: Tømmermann Elias Bernhard Larssen med kona Adrielle Kristine, fisker Olai Eriksen med kona Hanna.

Gjensidig testamente mellom Elias B. Larsen og hustru Adrielle Kristiane, f. Olaisen, hvorved det bestemmes at det hele fellesbo skal tilfalle den lengstlevende, datert i 1885.

Dødsattest fra sognepresten i Tromsø om at hustømmermann Elias Bernhard Larsen døde 29. nov. 1896.

Adrielle Larsen

I 1900: Adrielle Larsen, egne midler, kokk Sedolf Olaisen med kona Anna.

Attest fra sognepresten i Tromsø om at gårdbruker Laurits Karl Larssen og Adrielle Kristine Olaisdatter ble ekteviet 8. des. 1900.

Eid av Elias Larsens enke i 1904.

I 1910: Gardbruker/fisker Karl Larsen med kona Adrielle, fisker Anders Eilertsen med kona Gina.

I 1916: Løsarbeider Karl og Adrielle Kristine Larsen, skomaker Naldor og Aminda Lorentsen.

Eid av Adrielle Olaisen i 1918.

Gjensidig testamente mellom Laurits Karl Larsen og Adrielle Larsen, hvoretter alt de eier tilfaller den lengstlevende, i 1920.

Attest fra sognepresten i Tromsø om at Adrielle Larsen døde 7. aug. 1920.

Attest fra sognepresten i Tromsø om at enkemann Laurits Karl Larsen, f. 1845, døde 18. aug. 1921.

Fullmakt fra Klara Johansen, f. Larsen, Odin Johansen, Evanna Selander, f. Larsen og Waldemar Selander, datert 12. sept. 1921 i San Fransisco, for deres søster Lovise Hansen til å ivareta deres interesser i boet etter deres avdøde far Karl Larsen.

Attest fra sognepresten i Tromsø om at Hanna Lisabeth, f. 1873, Lovise Marie, f. 1877, Klara Therese, f. 1885 og Evanna Olea, f. 1891, er sjøfarende Laurits Karl Larsens og hustru Ingeborg Håkonsdatter Øiens barn, i 1923.

Skjøte fra Lovise Hansen til Anne Selander i 1923.

Dykker Hansen

Skjøte fra Anne Selander til Jens Olai Hansen i 1926.

Eid av dykker Jens Olai Hansen i 1932 og 1946.

Vaskehjelp Inga Hansen, transportarbeider Konrad Fossli, (1946).

Skjøte fra Eline Hansen til sønnen Håkon Hansen i 1950.

Mary Hansen

Skjøte fra Håkon Hansen til hans hustru, Mary Hansen, i 1952.

På 1950-tallet ble trehuset revet og erstattet av et murhus som sto inntil Byporten ble bygd i 2005.

Husmor Mary Hansen, kontorassistent Tordis og bryggearbeider Trygve Løvhaug, (1957).

Kontorassistent Else Marie Hansen, (1961).

Helge S. og Mary H. Johansen, Ann S. Richardsen, (1966).

Mary Hansen, (1972/93), Solveig Iversen, (1986), Are H. Thyholdt, (1986/93).

I dag er tomta en del av kvartalet Byporten, reist i 2005.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958. Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.