Elvegata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elvegata 7 er både velholdt og påbygd.
Foto: Einar Dahl (2017).
Øvre del av Elvegata. Helt til venstre ligger Rektor Steens gate 13, deretter Elvegata 9 og 7 med Storgata 154 nederst på hjørnet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Elvegata 7 i Tromsø ligger mellom Storgata og Rektor Steens gate. - Gammelt matr.nr. 496a, utgått fra matr. 496.

Fiskerne Olsen og Hermansen

Målebrev til Hillebert Pettersen, datert 4. jan., tinglyst 15. april 1861.

Oppmålingsforretning hvorved eiendommen ble delt i nr. 496a (Elvegata 7), 496b (Elvegata 9) og 496c (Elvegata 11, senere endret til Rektor Steens gate 13).

I 1865 bodde disse her: Fisker Hans Raklev Hermandsen med kona Grethe Jensine Olesdatter og tre barn, tømmermann Ole Hansen med kona Golla Johannesdatter og fem barn, fisker Ole Severin Olsen med kona Karen Sophie hansdatter og tre barn.

Skjøte fra Hillebert Pettersen til Ole Olsen Ebeltoft i 1866.

I 1875: Fisker Hans Hermandsen med kona Grete Jensine og fem barn, fisker Ole Severin Olsen med kona Karen Sofie og fem barn, fisker Hilmar Ambrosius Johannsen med kona Marie og datteren Dorthe Fredrikke, Hansine Olsdatter med datteren Elisa Dorthea Hansdatter.

Skjøte fra Ole O. Ebeltoft til Ole Severin Olsen og Hans Raklev Hermansen, i 1885.

I 1885: Fisker Hans R. Hansen (Hermandsen) med kona Grete og seks barn, fisker Ole S. Olsen med kona Karen og fire barn, Jens Grimstad, tømmermann Ole Hansen med kona Golla, trearbeider Ulrik Olsen, + 13 midlertidige, i hovedsak fiskere.

Skjøte fra Ole S. Olsen til Johan Edvard Kristian Olsen på hans ½-part, i 1888.

I 1900: Fisker Hans Hermandsen med kona Hanna, Karen Olsen med to sønner, sjømann Jens Grumsta.

Skjøte fra Hans R. Hermansen til Theodor M. Andresen med hefte om kår for selgeren, i 1901.

Lagermann Olsen og kullarbeider Andreassen

Eid av Johan Edv. Olsen og Theodor M. Andreassen (Andersen?) i 1904.

I 1910: Kullarbeider Theodor Andreassen med kona Olufine og fem sønner, enkemann og fisker Hans Hermansen, arbeiderske Hanna Hermansen, lagermann Johan Edvard Olsen med sin mor Karen Sofie og tjenestepiken Oliva Konstanse Johansen.

I 1916: Lagerarbeider Johan Edvard og enke Karen Sofie Olsen, arbeider Theodor, arbeider Andreas, Kristian Gunvald, Olufine Helmine Andreassen, tjenestepike Hanna Gurine Hermansen.

Eid av Johan Edv. Olsen og Theodor M. Andreassen i 1918.

Attest fra Tromsø skifterett om at Johan Edv. Olsen ved sin død 9. sept. 1927 etterlot seg 2 myndige arvinger, nemlig søsteren fru Hansine Johansen og broren Olaf Olsen, begge Tromsø, i 1927.

Skjøte fra Olaf Olsen til Hansine Johansen på hans ¼-del av eiendommen, i 1927.

Eid av arbeider Theodor Andreassen og Hansine Johansen i 1932.

Skjøte fra Tromsø kommune v/ordføreren til Theodor Andreassen og Hansine Johansen på et grunnstykke med areal 19 kvm., som tillegg til eiendommen, i 1938.

Erklæring hvor Theodor Andreassen gir sin tilkommende ektefelle Lydia Pedersen livsvarig rett til fritt hus etter hans død i hans leilighet i hans ½-del av eiendommen, i 1938.

Familien Hartvigsen

Eid av Theodor Andreassen og Berthe Hartvigsen fra 1941.

Arbeider Theodor Andreassen, arbeider Olaf Hansen, verkstedarbeider Evald Torgersen, (1946).

Arbeider Ragnvald Hartvigsen, (1957).

Skjøte fra Helge Andreassen til Vera Hartvigsen på en ideell ½-del i 1971.

Skjøte fra Berthe Hartvigsen til Vera Hartvigsen på hennes ideelle ½-del, i 1981

Berthe Hartvigsen, (1982).

Roald Skogvik

Skjøte fra Vera Hartvigsen til investor Roald Skogvik i 1983.

Solveig Bredal-Thorsen, (1986/90), Anne Rebekka Skogvik, (1986/90).

Tor Johansen, (1993), Ingunn Kristoffersen, (1993), Frank Ove Kvalvik, (1993), Sissel Pedersen, (1993), Merete Skar, (1993).

Huset er senere blitt fint renovert.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.