Elvegata 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elvegata 9 er, i likhet med naboene, et velholdt hus som er bygd ut mot bakgården.
Foto: Einar Dahl (2017).
Øvre del av Elvegata. Helt til venstre ligger Rektor Steens gate 13, deretter Elvegata 9 og 7 med Storgata 154 nederst på hjørnet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Elvegata 9 i Tromsø har vært familiene Olsen og Pettersens hjem. - Gammelt matr.nr. 496b, utgått fra nr. 496 (se Elvegata 7).

Fisker Olsen

I 1865 bodde disse her: Dreier Mekal Eliassen med kona Jensine Davidsdatter og seks barn, sjøfarende Jorgen Ronne med kona Marthe Hansdatter og fire barn, fisker Søren Marten Hansen med kona Elise Grethe Johannesdatter og to barn.

Skjøte fra Hillebert Pettersen til Søren Andreas Olsen, datert 5. sept., tinglyst 7. sept. 1868.

I 1875: Fisker Søren Olsen med kona Elen Themine, sønnen Olaf Kornelius, pleiedatteren Marie Josefine Adriansdatter og svigermoren Marta Torstensdatter, fisker Hans Heggelund Pettersen med kona Anna Margrete og fire døtre, vaskerkone Hansine Klengenberg med datteren Lorentine Wilhelm Andreassen og barnebarnet Mina Wilhelm Hanssen.

I 1885: Fisker Søren Andreas Olsen med kona Elen Themine Eilertsen og sønnen Olaf, fisker Martin Nikolai Johannesen, Ingeborg Petrine Johannesen, gårdmannsdatter Anna Magrete Ennoksen, fisker Hans Heggelund Pettersen med kona Anna og fire døtre, sypike Johanne Olsen.

I 1900: Fisker Søren Olsen med kona Elen, Ragnhild Rafaelsen, fisker Hans Heggelund Pettersen med kona Anna, to døtre og en dattersønn.

Eid av Søren Andreas Olsen og Hans H. Pettersen i 1904?

I 1910: Fisker Søren Olsen med kona Temine, sypike Lovise Henriksen, fisker Hans Heggelund Pettersen med kona Anna Margrete og to døtre.

Fiskerne Olsen og Pettersen

Skjøte fra Søren Andreas Olsen til Hans Heggelund Pettersen på en ½.part av eiendommen, i 1911.

I 1916: Fisker Søren A. og Elen Themine Olsen, fisker Hans Heggelund, Anna Margrethe, Marie Josefine og arbeider Sigfrida Nikoline Pettersen.

Eid av Søren Andreas Olsen og Hans H. Pettersen i 1918.

Søren Andreas Olsen døde 3. jan. 1922, hans kone Elen Tomine Olsen døde 16. nov. 1923.

Bevitnelse fra fotograf Chr. Hansen og Johan E.K. Olsen om at Olav K. Olsen var eneste barn etter avdøde S.A. Olsen og E.T. Olsen, i 1924.

Eid av maskinist Olaf K. Olsen og Anna Margrethe Pettersen i 1932.

Olsen og Bjerkan

Skjøte fra Anna Heggelund Pettersens arvinger, Adeløse(?) Jakobsen m.fl., til Sigfrida Bjerkan på en ½-part av eiendommen vederlagsfritt, med betingelse av at Marie Heggelund gis hjem i eiendommen, uten vederlag, så lenge hun lever, i 1938.

Eid av Sigfrida Bjerkan og Olaf K. Olsen fra 1938.

Maskinist Oscar Andreassen, sjåfør Leif Johansen, (1946).

Skiftehjemmelsbrev, hvorved Olaf Sverre Olsen og Helge Marinius Olsen, selvskiftende arvinger etter foreldrene Olaf. K. og Rikarda Olsen, overdro en ideell ½-del av eiendommen til Olaf Sverre Olsen, i 1947. Se også Elvegata 10.

Skjøte fra Sigfrida Bjerkan til søsterdatteren Else Mørtberg på hennes ½-del, i 1952.

Kommunearbeider Frits Mørtberg, (1957).

Olaf S. og Hans P. Olsen, (1966).

Ester Olsen

Olaf Sverre Olsen døde i 1967, enken Ester fikk uskiftebrev.

Skjøte fra Else Mørtberg til Thor Einar Olsen på hennes ideelle ½-del, i 1976.

Auksjonsskjøte fra Tromsø namsrett på Thor E. Olsens ½-del, først til Guttorm J. Olsen, deretter til Ester Olsen, i 1981.

Esther Olsen, (1982/93).

Per Ivar Olsen, (1993).

Huset er senere blitt fint renovert.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941. Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.