Fogd Drejers gate 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Også Fogd Drejers gate 14 har påbygg med terrasse mot vest.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Fogd Drejers gate 14 sett fra nord.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Fogd Dreyers gate 14 i Tromsø er familien Hauans gård.

Maskinarbeider Haugan

Festekontrakt fra Tromsø kommune til Ole Haugan på denne eiendom, datert 20. juli 1912, tinglyst 27. nov. 1913.

I 1916 bodde disse her: Maskinarbeider Ole Anathon og Helga Indianne Hauan, arbeider Jens Julius og Lydia Albrigtsen, smed Karl Johan og Anna Petrine Johannesen, repslager Hans Theodor, Hanna Amalie og Hilda Hansine Olsen, typograf Andreas og Anna Bolette Pedersen, arbeider Hans Alfred og Hilda Elise Rikardsen.

Eid av Ole Haugan og Tromsø kommune i 1918.

Skjøte fra Tromsø kommune til O. Haugan på tomta, i 1925. - Erklæring fra stadskonduktøren om at husene på eiendommen er oppført av Ole Hauan for egen regning, i 1925.

Eid av mekaniker Ole Hauan i 1932 og 1946.

Betjent Johan Hauan, Lydia Albrigtsen, arbeider Johan Olsen, betjent Sverre Richardsen, montør av båtmotorer Georg Norbye, (1940).

Arbeider Ole og betjent Johan Hauan, vaskekone Lydia og maskinsetter Sverre Albrigtsen, gråsteinsmurer Knut Brandeggen, kontordame Mossa og montør Georg Norbye, arbeider Johan Olsen, arbeider Oddmund og bokholder Sverre Richardsen, (1946).

Ole Hauan døde i 1953. Enken Helga Hauan satt i uskifte.

Husmor Helga og Joh. Hauan, han m/herreekvipering i Storgata 102, (1957), bygningsarbeider Johan Olsen, postbud Leonhard Nilsen, butikkdame Elbjørg Nyland, (1957).

Helga Hauan døde i 1959 og arvingene Arne Hauan, Henny Olsen og Johan Hauan overtok eiendommen, i 1960.

Henny Hauan

Skjøte fra Arne og Johan Hauan til Henny Hauan Olsen, i 1961,

Bjørn S. Olsen, (1966), Johan Olsen, (1977/93), elektriker Reidar Stamnes, (1977).

Henny Hauan Olsen, (1982/93), snekker Torstein Aronsen, (1982/86), Haldis Barstad, (1982).

Edna Lindgård Aronsen, (1990/93), Trine Lorentsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.