Fogd Drejers gate 18 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er innredet store sokkelleiligheter i mange av husene i Fogd Drejers gate, også i nr. 18.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Fogd Drejers gate 18 sett fra nord.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Fogd Dreyers gate 18 i Tromsø er like velholdt som sine naboer.

Danielsen og Pettersen

Eid av Tromsø kommune i 1918.

Festekontrakt fra Tromsø kommune til H. B. Danielsen og Hans Pettersen på grunnen for 60 år, datert 24. juni, tinglyst 8. juli 1920.

Erklæring fra stadskonduktøren om at H. Danielsen og H. Pettersen, som eiere, har anmeldt til oppførelse et våningshus, i 1924.

Eid av skattefullmektig Hans B. Danielsen og Hans Pettersen i 1932.

Betjent Reidar Danielsen og selger Alf Dahle, (1940).

Lagerbetjent Per Gåre, (1946).

Eid av skattefullmektig Hans B. Danielsen og Hans Pettersen i 1946.

Gudrun Danielsen

Skifteskjøte fra Hans Kristian Meier Pettersens dødsbo til fru Gudrun Danielsen på hans ½-del av eiendommen, i 1948.

Hans B. Danielsen døde i 1957, hustruen Gudrun satt i uskifte.

Husmor Gudrun Danielsen, (1962).

Elias Eliassen, (1966).

Skifteskjøte etter Gudrun Danielsen som døde i 1982, til Astrid D. Skorpen, Solveig Danielsen og Randi Ingebrigtsen, i 1984.

Skjøte fra Tromsø kommune v/ordføreren til Solveig Danielsen på denne eiendommens grunn, i 1984.

Forpleiningssjef Øystein Antonsen, (1990/93), Svein O. Aune, (drev Aune’s kiosk i Haakon den VII’s gate 25), (1990), Lisbeth Weenås Hansen, (1990).

Ove Aune, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.