Fogd Drejers gate 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fogd Drejers gate 23 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Og fra nord.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Fogd Drejers gate 23 i Tromsø bærer preg av mellomkrigstidens funkisstil. - Tidligere adresse: Fogd Drejers gate 25.

Arbeider Ingebrigtsen

Festekontrakt fra Tromsø formannskab til Anton Nilsen for 60 år, datert 12. nov., tinglyst 14. nov. 1918.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Ragnvald Ingebrigtsen i 60 år, datert 28. okt., tinglyst 29. nov. 1926.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og R. Ingebrigtsen om elektrisk lys, i 1927.

Eid av arbeider Ragnvald Ingebrigtsen i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Fogd Dreyers gate 23, tinglyst 8/6-1933.

Vognmann Meyer M. Sørensen, formann i Tromsø vognmannsforening (1940/1946), hjemmeværende Reidun Ingebrigtsen, (1946).

Ragnvald Ingebrigtsen, trearbeider Astor Ernstsen, (1957).

Skjøte fra Ragnvald Ingebrigtsen til Elias Aardal på hus og festerett, i 1969.

Familien Eines

Skjøte fra Elias Aardal til Martin Eines på hus og festetomt, i 1973.

Martin Eines døde i 1976 og hustruen Hildur ble gitt uskiftebevilling.

Skjøte fra Hildur Eines til Liv-Heidi Andersen på 2/3 av hus og festerett, som forskudd på arv, i 1985.

Skjøte fra Tromsø kommune til Hildur Eines på ideel 1/3 av grunnen samt til Liv-Heidi Andersen på ideell 2/3 av grunnen, i 1986.

Hildur Eines, (1986/93).

Alan Andersen, (1990/93), Liv Heidi Andersen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.