Fogd Drejers gate 24 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fogd Drejers gate 24 gjennomgikk en storrenovering omkring 2010.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Et vakkert hus på hjørnet mot Arbeidergata.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Fogd Dreyers gate 24 i Tromsø er en stor hjørnegård mot Arbeidergata.

Tømmermann Konradsen

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Johannes Konradsen for 99 år, datert 8. juli 1912, tinglyst 16. mars 1914.

I 1916 bodde disse her: Tømmermann Johannes og Ragna Hansine Konradsen, syerske Eline Edvardsen, syerske Elvine Kristine og Anna K. Hoel, fisker Jakob Jakobsen, tjenestepike Inga Jensen, smed John H., Amanda, Berntine, Edith og gassverksarbeider Julius Johnsen, tømmermann Ludvig Th. og Jenny Kornelie Larsen.

Eid av Johannes Konradsen og Tromsø kommune i 1918.

Erklæring fra stadskonduktøren om at Johannes Konradsen har oppført husene på denne eiendommen for egen regning, i 1926.

Skjøte fra Tromsø kommune til Johannes Konradsen på grunnen, i 1926.

Eid av Johannes Konradsen i 1932.

Telefondame Asbjørg og matros Karl Konradsen, kjører Laurits Andreassen, Elvine Hoel, syforretning, (1940).

Ragna Konradsen

Johannes Konradsen døde i 1945. Hustruen Ragna fikk uskiftebevilling.

Telefondame Asbjørg Konradsen, kjører Lauritz Andreassen, arbeider Johanna Hansen, konstabel Hermod Mevold, (1946).

Telefonekspeditør Asbjørg og snekker Oscar Paulsen, sjåfør Arnold Ovesen, (1957).

Ragna Konradsen, Asbjørg Paulsen, (1966).

Fhv. telefonvaktsjef Asbjørg Paulsen, (1972/90).

Gaute Berg, (1977), Gautes syatelier, (1977).

Ragna Konradsen døde i 1978 og hjemmelen ble overført til arvingene Karl Konradsen, Asbjørg Paulsen og Arnhild Berg.

Siw Brekmo, (1993), Robert Klausen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.