Fogd Drejers gate 25 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fogd Drejers gate 25 i lav høstsol.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Fogd Drejers gate 25 er et vakkert hus på hjørnet mot Arbeidergata.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Fogd Drejers gate 25 i Tromsø var et av de siste husene i gaten som ble restaurert, men så ble det til gjengjeld et praktbygg. - Tidligere adresse: Fogd Drejers gate 27.

Baker Nilsen

Festekontrakt fra Tromsø kommune til Anton Nilsen for 99 år, datert 4. nov.1912, tinglyst 17. feb. 1913.

I 1916 bodde disse her: Montør Oskar og Kristine Bergitte Hansen.

Eid av Anton Nilsen og Tromsø kommune i 1918.

Anton Nilsen skal ha åpnet et bakeriutsalg her omtrent på denne tiden.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- & Privatbank på denne eiendommen, frasolgt Anton Nilsen, i 1925.

Kontorist Jakobsen

Skjøte fra Tromsø Handels- & Privatbank til Torkild Jakobsen, i 1925.

Erklæring i 1926 fra stadskonduktøren om at husene på eiendommen var oppført av Anton Nilsen, for egen regning.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Fogd Dreyers gate 25, tinglyst 8/3-1933.

Eid av kontorist Torkild Jakobsen i 1932.

F. Axelsen A/S, (Fanny A.) kolonialforretning, 1932.

I 1940 Esther Kristiansens kolonial, (1940/46), arbeider Einar Ingebrigtsen, tømmermann Hans Johannessen,(1940/46) kontordame Ragna Lund, (1946).

Alfhild Jakobsen

Torkild Jakobsen døde i 1951. Hustruen Alfhild fikk uskiftebevilling.

Brandeggen & co, (murer Knut Brandeggen og Tulla Brandeggen Olsen), frukt- og tobakksforretning, (1957).

Forskalingssnekker Hans og butikkdame Synnøve Johannessen, lærer Hans og lærerinne Inger Mikkelborg, maskinarbeider Agnar Pedersen, (1957).

Lærer Inger Mikkelborg, (1966/93).

Alfhild Jacobsen, (1972).

Inger Mikkelborg

Alfhild Jakobsen døde i 1983 og hjemmelen til hus og festerett gikk til døtrene Inger Mikkelborg og Åse Schulerud, i 1985.

Skjøte fra Åse Schulerud til Inger Mikkelborg på ideell ½-part av hus og festerett, i 1985.

Skjøte fra Tromsø kommune til Inger Mikkelborg på grunnen, i 1989.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.