Fogd Drejers gate 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fogd Drejers gate 26 er vakkert og velholdt.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Her sett fra nord.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Fogd Drejers gate 26 har ikke forandret seg mye de siste tiårene.
Foto: Rognmosamlingen, 1970-tallet?

Fogd Dreyers gate 26 i Tromsø var familien Jakobsens gård på hele 1900-tallet.

Båtbygger K. Jakobsen

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Karl Jakobsen for 99 år, datert 14. nov., tinglyst 16. des. 1912.

I 1916 bodde disse her: Båtbygger Karl Magnus, Jonne Emilie og Magnus Edvard Jakobsen, Borghild Margrethe Dahl, urmakersvenn Oskar Sigfred og Ida Pauline Haugen, stuert Haakon Sigvard og Hilda Marie Løvland.

Eid av Karl M. Jakobsen og Tromsø kommune i 1918.

Eid av båtbygger Karl M. Jakobsen i 1932.

Oline Henriksen, syforretning, 1940.

Båtbygger M. Jakobsen

Skjøte fra Karl Magnus Jakobsens arvinger; Magnus, Edith, Jakob, William Guri og Karl Johan Jakobsen, Karen Rognmo, Aase Hemmingsen og Ellen Holm, til medarvingene Magnus Edvard og Edith Pauline Jakobsen, i 1942.

Tømmermann Karl Johan, ekspeditrisene Guri og Edith, skipstømmermann William og båtbygger Magnus Jacobsen, arbeider Kallan Hemmingsen, (1946).

Tømmermann Magnus E. og Edith P. Jakobsen, (1957/66), militærtj. Odd Jakobsen, arbeider Einar Hansen og Olav Karlsen, (1957).

Sigrid og båtbygger Magnus Jakobsen, (1972).

Edith Jakobsen døde i 1975. Hennes arvinger Karen Rognmo, Aase Hemmingsen, Ellen Holm og Guri Posti fikk hjemmel til ideell ½-del av hus og festerett.

Skjøte fra arvingene til Magnus Jakobsen på ideell ½-del av hus og festerett, i 1975.

Sigrid og Magnus Jakobsen, (1986), Maritha Hansen, (1986), Frank Pettersen, (1986).

Sigrid og Magnus Jakobsen, (199/93).Karl-Otto Jacobsen, (1990/93).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • grunnbok for Tromsø 1940-90.