Fogd Drejers gate 31 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fogd Drejers gate 31 trenger ikke gateskilt, men kanskje litt maling?
Foto: Einar Dahl (2016).
Her sett fra nord, dessverre i motlys.
Foto: Einar Dahl (2016.).

Fogd Dreyers gate 31 i Tromsø er det eneste huset i gaten som er oppført som murhus.

Jeremias Eilertsen

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Jeremias Eilertsen for 60 år, datert 19., tinglyst 29. mai 1922.

Erklæring fra stadskonduktøren om at huset var oppført av Jeremias Eilertsen, i 1922.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at huset var solgt på tvangsauksjon, i 1932.

Kranfører Hemmingsen

Tvangsauksjonsskjøte til kranfører Lorentz Hemmingsen på hus og festet grunn, i 1938.

Matros Helge Johansen (1940).

Skipstømmermann Lorentz Hemmingsen, arbeider Jeremias Eilertsen, arbeider Helge Johannessen, (1946).

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Lorentz Hemmingsen for 60 år, i 1950.

Rengjøringskvinne Gudrun og tømmermann Lorentz Hemmingsen, (1957).

Lorentz Hemmingsen døde i 1974. Hustruen Gudrun satt i uskifte.

Gudrun Hemmingsen, (1977).

Drosjeeier Jensen

Skjøte fra Gudrun Hemmingsen til Idar Jensen på hus og festerett, i 1981.

Drosjeeier Idar Jensen, (1982/86).

Trine Eidissen, (1990).

Per Einar Hansen, (1993), Wenche Westvik, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.