Fogd Drejers gate 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fogd Drejers gate 6, med ny veranda.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Fogd Drejers gate 6 i Tromsø er et velholdt og påbygd hus.

Skomaker Wilhelmsen

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Wilhelm Wilhelmsen på denne eiendommen for 99 år med en grunnavgift på kr. 25 pr. år, datert 2. juli, tinglyst 22. aug. 1912.

I 1916 bodde disse her: Skomaker Wilhelm Fr. og Olufine Gjertine Wilhelmsen, sjømann Karl Johan og Henriette Josefine Brækmo, tjenestepike Sofie Hansen.

Skjøte fra Tromsø kommune v/ordfører og borgermester til W. Wilhelmsen på tomta, i 1919.

Skjøte fra Wilhelm Wilhelmsen til frk. Betty Wilhelmsen i 1927.

Ekstraktutskrift av dom avsagt av Tromsø byrett 16. mars 1932, i sak nr. 33-1931, S. Svendsen A/S mot skomaker W. Wilhelmsen og Betty Wilhelmsen, hvorved det ved skjøte fra W. Wilhelmsen til B. Wilhelmsen, tinglyst 3. feb. 1927, foretatte salg av denne eiendom kjennes å være ugyldig, tinglyst 16. juni 1932. - S. Svendsen A/S holdt til i Strandgata 31.

Kontrakt mellom S. Svendsen A/S og Wilhelm Wilhelmsen hvoretter W. Wilhelmsen leier 2 etasjer i eiendommen, i 1932.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1932.

Tvangsauksjonsskjøte til fru Olufine Wilhelmsen i 1934.

Vaktmester Stenersen

Skjøte til Sigurd Johan Stenersen i 1936.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Sigurd Stenersen om elektrisk installasjon, i 1937.

Lagermann Ragnvald Pedersen, (1940).

Vaktmester Sigurd Stenersen, arbeider Atle Lindseth, lærerinne Anna og H. Stellander (m/kontor i Sjøgata 45), (1946).

Eid av vaktmester Sigurd Johan Stenersen i 1946 og 66.

Kokke Dagny Karlsen, (1957).

Einar Stenersen, (1966).

Sigurd J. Stenersen, (1986), Einar Paulsen, (1986).

Skjøte fra Sigurd Stenersen til Einar Stenersen i 1990.

Pål Aage Nymoen, (1990), Linda Marie Rustad, (1990), Bente Ytterstad, (1990).

Lill-Kirsti Karlsen, (1993), Pål Tårnes, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.