Fredrik Langes gate 3

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Austadbrygga forsvant i 1948, men det er fremdeles Austadfamilien som styrer kvartalet. Fronten mot sjøen har i dag adresse Killengreens gate 11, men omfatter området der Fredrik Langes gate 3 og 13 sto.
Foto: Einar Dahl 2017
Bildet viser fra venstre Fredrik Langes gate 3 og 13, deretter Sjøgata 21 og 23b
Foto: Ukjent (ca. 1920).
Fredrik Langes gate 3 i Tromsø var ei stor brygge som i byen mest var kjent som «Austad-brygga». Brygga ble et offer i bybrannen 7. april 1948.

Giæver og Næss

H.A. Giæver fikk målebrev på eiendommen, tinglyst 24. juni 1834.

Skjøte fra Giæver & Søn til Joachim Giæver på en andel av grunnen, 1856. – Samme år ble det utstedt skjøte fra Giævers enke Hanna Giævers bo til H.M. Giæver. Eiendommen ble overført fra enkefru Theodora Giæver til Hans Andr. Giæver i 1871.

I 1884 overtok handelsmannen Anton Næss brygga på auksjonsskjøte. Han var f. i 1844 og begynte i 1875 agentur- og dampskipsekspedisjon ved siden av kommisjonshandel. Han ekspanderte med importhandel og fikk etter hvert en solid posisjon i byen. Næss holdt til i Sjøgata 16. - I 1918 solgte han seg ut av virksomheten i Tromsø og flyttet til Oslo, der han døde i 1923.

I 1917 solgte Næss brygga til Jervell & Co A/S, et Ålesundfirma som også hadde kjøpt Fredrik Langes gate 2. Allerede i 1920 ble firmaet avviklet og avviklingsstyret solgte videre til I. Austad A/S.

Austad

Austad i Sjøgata 6 hadde da slått seg opp innenfor trelast og bygningsartikler og brukte brygga som trelastlager helt til brannen i 1948.

Skjøte fra Ivar Austads dødsbo til Arne Clausen Austad, Ivar Austad og Thor Austad med 1/3 til hver, i nov. 1952.

Hjemmelsovergang til den under 1937 avdøde Ivar Austads arvinger: Arne Austad, Ellen Austad Kjøsnes, Ivar Austad, Anna harriet Johannessen og Thor Austad, des. 1952.

Skjøte fra Ivar og Guri Austad til sine døtre Gro Wang, Guri Austad og Ellen Kjølmoen på 1/3 av eiendommen, i 1969.

Arne Austad døde i 1971, hustruen Tordis fikk uskiftebevilling.

Skjøte fra Tordis Austad til Ellen og Arne Tinus Austad på 1/3 av eiendommen, i 1971.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.