Fridtjof Nansens plass 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fr. Nansens plass 10 lå mellom Hagerups skipshandel i Skippergata 27 og Fr. Nansens plass 8, det hvite huset. Nr. 10 ble ødelagt av brann i 1931.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1950-tallet).

Fridtjof Nansens plass 10 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 144b3 og utgikk fra matrikkelnr. 144b1 (Skippergata 27) i 1901. I 1931 ble eiendommene slått sammen igjen.

Aagaard

Delingsforretning hvor denne eiendommen ble utskilt fra matr.nr. 144b1, avholdt 5. des. 1901, tinglyst 9. jan. 1902.

Eid av Andreas Aagaard i 1904.

Kontrakt mellom Olufine Øien og Andr. Aagaard ang. rett for 144b1 til fri innkjørsel fra Nansens plass ad den nuværende portåpning, i 1906.

Auksjonsskjøte til Elias Carlsen på denne eiendommen, frasolgt T. Bakland, i 1909.

Carlsen

Elias Carlsen flyttet ca. 1907 sin kolonial-, fiskeutstyrs- og skipshandel hit fra Skippergata 22. Han drev godt og var en uvanlig avholdt og meget velgjørende mann ved sin død i 1920.

Huseier/kjøpmann Elias Karlsen med kona Mina Karoline, i 1910. De bodde her også i 1916.

Var det her fru Myhre Grønskar startet førskole og byens første barnehage ca. 1916?

Skifteskjøte fra Elias og hustru Mina Carlsens dødsbo ved Tromsø skifterett, til Johan Hagerup, i 1927.

Huset ble rammet av en kraftig brann 12/1-1931.

Målebrev etter kartforretning den 3. mars 1931, hvoretter eiendommen ble tillagt Skippergata 27.

Eid av Johan Hagerup i 1932 og 1946.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingen 1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.