Fridtjof Nansens plass 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den gamle Statoilstasjonen ble til Circle K i 2016. Adressen nå er Fr. Nansens plass 2.
Foto: Einar Dahl (2017).
Mobiltankene og administrasjonsbygget bak til høyre er Fr. Nansens plass 1-1B.
Foto: Einar Dahl (2017).
J.F.D. Macks trandamperi startet driften i 1865.
Foto: J.A. Friis (1867).
Et uvanlig bilde som viser skipsverftene på rekke og rad nord for den lange moloen: Isaksen, Karl Jakobsen, Thyholdt og det tidligere Johnsgårdverftet.
Foto: Widerøes flyveselskap ( 1936/37).
Så kom de store forandringene. Tromsøbrua la halve plassen under seg i 1960 og området nordover ble fylt ut.
Foto: Gunnar Graff (1967).

Fridtjof Nansens plass 1a og b i Tromsø er i dag adressen til et tankanlegg nederst på plassen. Slik har det ikke alltid vært.

Utskilling og deling

Fritjof Nansens plass 1a er utgått fra matr.nr. 144, som ble delt i matr.nr. 144a (Skippergata 31) og 144c (Fr. Nansens plass 1a) i 1866. For den tidligere historien, se Skippergata 31. Eiendommen 1a ble oppdelt atskillige ganger: Fr. Nansens plass 9 og 11 ble utskilt i 1900, nr. 3 og nr. 7 i 1901, nr. 5 i 1902, nr. 1c i 1904, 1d i 1905.

På grunnen var det oppført tranbrenneri og naust før 1873. J.F.D. Mack hadde et brenneri ute i sjøen allerede på 1860-tallet.

Auksjonsskjøte til Arnt Schønnings sønner, Grøtø, på denne eiendommen og matr.nr. 466 (Fr. Nansens pl. 1b), frasolgt J.F.D. Macks konkursbo, i 1900.

Skjøte fra Arnt Schønnings sønner til T. Bakland på denne eiendommen og matr.nr. 466, i 1900.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i matr.nr. 144c1 (Fridtjof Nansens plass 11), 144c2 (Fridtjof Nansens plass 9) og 144c3, den gjenværende del, i 1900.

T. Bakland hadde et tranbrenneri her. I et forrykende uvær brant det hele ned en januarsøndag i 1901. Det ble senere gjenoppbygd som båtbyggeri, brenneri ble forbudt på stedet. Bakland slo seg på eiendom i stedet og bygde bl.a. Storgata 81.

Delingsforretning hvor en parsell av denne eiendommen ble slått sammen med en parsell av matr.nr. 466 og gitt matr.nr. 144c4 (Fridtjof Nansens plass 7), i 1901.

Delingsforretning hvor en parsell av denne eiendommen ble utskilt og gitt matr.nr. 144c6 (Fridtjof Nansens plass 3), i 1901.

Rett for Kristian Isaksens fader E. Isaksen og Magnus Jakobsens fader K. Jakobsen, samt for nevnte barn selv, så lenge noen av dem driver båtbyggeri, til adgang til sjøen for utsett av båter på nordsiden av nr. 144c6, samt rett for de sistnevnte til å benytte kaien ned til sjøen på nr. 144c3, tinglyst i nov. 1901.

Delingsforretning hvorved en parsell ble utskilt og gitt matr.nr. 144c5 (Fridtjof Nansens plass 5), i 1902.

Delingsforretning hvorved en parsell ble utskilt og tillagt Fr. Nansens pl. 9, i 1904.

Auksjonsskjøte til Louise Bakland på denne eiendommen, frasolgt T. Baklands konkursbo, i 1905.

Delingsforretning hvor en parsell ble utskilt og gitt matr.nr. Fr. Nansens pl. 1c, i 1904.

Delingsforretning hvor en parsell ble utskilt fra denne eiendommen og sammen med en parsell av Fr. Nansens plass 1b ble den gitt nr. Fr. Nansens pl. 1a, i 1905.

Skjøte fra Louise Bakland til W. Holmboes Kulhandel, i 1907.

Skjøte fra de tidligere interessenter i W. Holmboes Kulhandel : Andr. Aagaard og M.W. Holmboe & Søn, samt Hjalmar Holmboe, inntrådt etter Wilhelm Holmboes død, til W. Holmboe & Co’s Kulhandel, i 1911.

Skjøte fra W. Holmboes Kullhandel til Tromsø Depotkompani Nor A/S, i 1939.

Skjøte fra Tromsø Depotkompani, v/Finn Blakstad og Yngvar Kristensen, til Mobil Oil A/S, i 1961.

Målebrev- og kartforretning avholdt 22. feb. 1971 hvorved Fr. Nansens plass 3a ble fraskilt denne eiendommen.

Nr. 1

Mobil oil A/S, Norge, Tromsøkontor, (1972/90), Reidar Berg, lagermester, (1986), Tromsø kamin og oljeservice, (1972), Trondhjems papir & papfabrik A/S, taktekkingsavd., (1972).

Bonanza drive-in gatekjøkken, (1977/82), Sydow Autoservice & Co, (1977).

Landbakks bilservice A/S, (1982/86/96), Mobilstasjon, (1982), form. Ragnar Schei, (1982).

Budget Nord Bilutleie A/S, (1986), Fram Grill og Video A/S, (1986).

Karstein Eriksen, (1990), Titte’s Grill og Video, (1990/93).

Rederiet Kongsøy, (1993/96), Lillian Balstad (i 2B Bedriftsbistand), (1993).

Statoil bensinstasjon, (1996), Management AS, (1999), Vikafisk AS, (1999).

1a

Eid av W. Holmboes kullhandel i 1918/32.

Eid av Depotkompaniet Nor A/S fra 1939.

1b

Målebrev på grund på amtmannsneset, datert 7. sept. 1856, til konsul J.F.D. Mack.

Skjøte fra konsul Mack til Tromsø Skipsverfts Interesseselskap, i 1859.

Interesseselskapet solgte tilbake til Mack i 1872.

Auksjonsskjøte til Arnt Schønnings sønner på denne eiendommen og nr. 144c (Fr. Nansens pl. 1a), frasolgt J.F.D. Macks konkursbo, i 1900.

Skjøte fra Arnt Schønnings sønner til T. Bakland på denne eiendommen og 144c, i 1900.

Delingsforretning hvor en parsell ble utskilt og sammen med en parsell av Fr. Nansens pl. 1a ble gitt nr. 1d, i 1906.

Skjøte fra T. Bakland og H. Hansen, på egne og barns vegne, til Tromsø Amts Dampskipsselskap, i 1913. Eid av TADS i 1918, Troms fylkes Dampskibsselskap i 1932 og 1946.

Tromsø Depotkompani, Nor A/S, bunkerst. for olje, (disp. Nok. Larsen), (1957).

Bunker Oil Nor A/S, tankanlegg, (1993/99).

Lillian Balstad, regnskapskontor, (1996).

1c

Utgått fra Fr. Nansens pl. 1a ved delingsforretning i 1904. Gammelt matr.nr. 144c3.

Skjøte fra Louise Bakland til båtbyggerne Edvard Isaksen og Karl Jakobsen i 1904.

Skjøte fra Edvard Isaksen og Karl Jakobsen til Tromsø Amts Dampskipsselskap, i 1913. Eid av TADS i 1918, Troms fylkes dampskibsselskap i 1932/1946.

1d

Utgått fra Fr. Nansens plass 1a og 1b i 1905.

Skjøte fra Louise Bakland og T. Bakland som eiere av h.h.v. nr. 1a og 1b, til Tromsø kommune, datert 10. jan., tinglyst 15. jan. 1906.

Eid av Tromsø kommune i 1932 og 1946.

Hans H. Hermansen, skraphandel, (1966/86).

1e

Målebrev- og kartforretning holdt 11. jan. 1972 hvorved eiendommen ble utskilt fra de grunner som ved Kgl. forordning av 20. juni 1794 ble overdratt Tromsø by. – Grunnbokshjemmel gitt til Tromsø kommune. Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Havnevesen, i 1978.

1f

Målebrev- og kartforretning avholdt 14. jan. 1977 hvorved eiendommen ble utskilt fra Fr. Nansens plass 1. Skjøte fra Mobil Oil A/S til Tromsø kommune, i 1978.

1g

Målebrev- og kartforretning avholdt 14. jan. 1977 hvorved eiendommen ble utskilt fra Fr. Nansens plass 1a. Skjøte fra Mobil Oil A/S til Tromsø kommune, i 1978.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.