Fridtjof Nansens plass 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et artig bilde fra Fr. Nansens plass og Hansjordnesbukta i 1960. På plassen har sirkus Löwe slått opp sitt telt og ved kaia ligger sirkusbåten som de reiste opp og ned kangs kysten med. Seminaret er ikke lenger lærerskole, men komunale leiligheter. Fr. Nansens plass 5 er det brune huset ved siden av sirkusteltet.
Foto: Ukjent fotograf.

Fridtjof Nansens plass 5 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 144c5 og ble utskilt fra det gamle matr.nr. 144c3, (Fridtjof Nansens plass 1a) ved delingsforretning datert 15. juli 1901, tinglyst 20. nov. 1902.

Båtbygger Hansen

Skjøte fra skifteretten i T. Baklands konkursbo til Haakon Haakonsen i 1902. Tinglyst rett til fri passasje for kjørende og gående over denne grund på den mot sjøen vendende side og nedenfor den oppførte bygning, i 1902.

Skjøte fra Haakon Haakonsen til båtbygger H. Hanssen, i 1908.

I 1910 bodde disse her: Båtbygger Hans Martin Hansen med kona Anne Margrete, to døtre og et barnebarn, båtbygger Robert Hilmar Hansen, båtbygger Jakob Benoni Pettersen, fisker Paul Øien Marthinsen med kona Elise Marie og to sønner, skipstømmermann Anthonius Henriksen med kona Anna og to barn, skomakersvend Hagbart Henriksen.

Skjøte fra H. Hanssen til Laurits Larsen, i 1914. Laurits Larsen var lensmannsfullmektig og bodde i Parkgata 7.

Fullmektig Larsen

I 1916: Fisker Ludvig, Rebekka Elisabeth, arbeider Richarda og fisker Øyvind Larsen, skomaker Viktor, Martha og arbeider Simon Lorentsen, Martha Vangberg, tjenestepikene Anna og Othelie Pettersen.

Eid av Lauritz Larsen i 1918/32.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Laurits Larsen om elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Skjøte fra Lauritz Larsen til Tromsø kommune i 1939.

Slakter Kristoffer Nilsen (1940).

Vaskerske Sofie Nilsen, montør Adolf Pedersen, (1946).

Slaktersvenn Petter Haavold, falser Leif Olsen, maskinist Adolf Pedersen, (1957/66).

Jenny Jakobsen, (1982/90), Evelyn Neerberg, (1982/86), Johan Berger, (1990), Bergers transport og handel, (1990).

Johan Berger, laks, vilt, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1040-90.