Fridtjof Nansens plass 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her, omtrent der den nærmeste bilen står parkert, lå Fr. Nansens plass 7. Plassen har nå adressen Fr. Nansens plass 15.
Foto: Einar Dahl (2017).
Auksjon(?) foran Fridtjof Nansens plass 7. 1910-tallet?
Foto: Schrødersamlingen
Ytterveggene sto igjen som et skall etter storbrannen 2. april 1937.
Foto: Olsensamlingen
Etter at nr. 7 brant i 1937 ble ei brakke plassert på tomta. I forgrunnen brannbåten "Brannmann", bygd for tyskerne under krigen. 1959.
Foto: Ukjent fotograf

Fridtjof Nansens plass 7 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 144c4. - Den store leiegården ble kalt ”Lappehjemmet” fordi det aldri ble ferdig, men stadig lappet på.

Leiegården

Eiendommen utgikk fra matr.nr. 144c3 (Fridtjof Nansens plass 1a) og matr.nr. 466 (1b) ved delingsforretning den 2. juli, tinglyst 22. aug. 1901.

Skjøte fra T. Bakland til Martin og Peder Olsen, i 1901.

Auksjonsskjøte til snekker M. Olsens barn; Olaf Kristian Reiert Olsen, May Olsen og Fredrikke Severine Olsen, i 1904.

Bebygd ca. 1903-04.

I 1910: Bakersvenn Edvard Georgsen med kona Johanne og tre barn, los Ole Kristian Nilsen med kona Martine Karoline, fem barn og et barnebarn, fisker og skøytefører Ole Jentoft Olsen med kona Otelie Margrete og en sønn, tjenestepike Petra Katinka Andreassen, bøkkert Henrik Løkke med kone Ingeborg og tre døtre, sjømann Sigurd Svendsen med kone Anny og en sønn, agent Edevard Odin Olsen med kone Magna og fem barn, fisker Thomas Nilsen med kona Semine og tre barn, enke Anne Hansen, fisker Peder Pedersen Stensjø med kona Gisken og fire sønner. - Det var 43 beboere i huset i 1910.

Auksjonsskjøte til Arnt Schønnings sønner, i 1914.

I 1916: Løsarbeider Anton, Johanna Kristine og sjømann Sverre Kristian Holm, skipper Ludwig M. og Inda Pauline Larsen, bødker Johan Henrik, butikkdame Alfrida Marie, Astrid Helene og Ingeborg Marie Løkke, los Ole Christian, Alfred Bergethon, Dagny Betty, Gunelius Kristine, Konstanse Marie, Marthine Karoline og Olay M. Nilsen, styrmann Sigurd T., Anna Petrine, Oline Jendine og sjømann Waldemar Bernhard Svendsen.

Skjøte fra Arnt Schønnings sønner til ekspeditør Harald Berg og bokhandler Hjalmar Holmboe, i 1916. - Skjøte fra Hjalmar Holmboe til Harald Berg på hans ½-part, samme år.

Skjøte fra Harald Berg til glassmaker Leonard Brandeggen i 1917. - Skjøte fra Leonard Brandeggen til Knut Brandeggen i 1919.

Auksjonsskjøte til A/S Fr. Nansens plass 7 – solgt for brannkontingent – i 1923.

Kontrakt mellom A/S Fr. Nansens plass 7 v/Tinus Aune og Tromsø elektrisitetsverk om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, i 1936.

Brann

Huset ble ødelagt i en storbrann 2/4-1937. Hele 8 familier med 41 mennesker ble husløse. Den store leiegården ble kalt ”Lappehjemmet” fordi det aldri ble ferdig, men stadig lappet på.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1939.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø kommune i 1940.

Familien Landfall

Leiekontrakt fra Tromsø kommune til Fridtjof Landfald på 308,76 kvm. i 5 år, deretter forlengelse et år av gangen, i 1948.

Overlærer Fridtjof og elektriker Kyrre Landfall, (1957 og 66).

Skipselektro, skipsinstallasjoner, motor- og dynamoverksted, elektrisk forretning, (Kyrre Landfall), (1966).

Fridtjof Landfald døde i 1967, hustruen Hjørdis satt i uskifte.

Installasjonsservice, (A. Amundsen), (1972/82), m/butikk i Sjøgata 19/21, (1977/82), Hjørdis Landfall, (1972/77).

Skjøte fra Hjørdis Landfald til barna: Aase Opsahl, Per Krogh Landfald, Barbro Eide og Kyrre Krogh Landfald, med like deler hver av hus og festerett, i 1981.

Skjøte fra Per K. Landfald til Vigdis Landfald og Per Øyvind Øandfald på ideell ¼ av eiendommen, i 1982.

Skjøte fra Kyrre K. Landfald til Beate Vandestadt på ideell ¼ av eiendommen, i 1989.

Elektro-Installasjon A/S (Installasjons- og skipsavd.)(A. Amundsen), (1986/96), Pettersen Elektro (Egil Pettersen), (1990/96).

New Edition Models (Tove Christin Amundsen), (1993).

Revet på 1990-tallet (?)

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.