Grønnegata 103 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 103 med Kafé 103 i 1. etg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 103, til venstre, og nr. 101 til høyre, i 1938.

Grønnegata 103 i Tromsø var lenge et bolighus, men etter at det gamle huset ble erstattet med et murbygg på 1960-tallet, har det hatt mange funksjoner. - Gammelt matr.nr. 419.

Tømmermann Tronsen

Målebrev til Lars Olsen på grunnen, tinglyst 18. nov. 1852.

Her bodde husmor Johanna Einersdatter med datteren Erikka i 1865, mens mannen, Peder Børstad, var reist til Amerika. Her bodde også et stort antall losjerende: tømmermann Ole Tronsen med sønnen Hendrik, Sophie Einersdatter, Dorothea Vesterberg, Rikard Hansen med kona Mette Melker og sønnen Edvin, sjømann John Isaksen med kona Anna og to barn, vaskekone Ingeborg Andersdatter med sønnen Paul, bødkermester Eilert Olsen med kona Amfretine og seks barn, til sammen 23 beboere.

Auksjonsskjøte til J.F.D. Mack i 1868.

I 1875 bodde tømmermann Ole Thronsen her med datteren Olufine og tyende Johanna Børstad, sjauer Eleseus Andresen med kona Kristine og fire barn, fattiglem Anna Bergitte Strømstad, tømmermann Johan Pedersen Farstad med kona Marie Dalgren og en datter, Marie Fredrikke Søderlund, arbeidskone og enke Thea Hansdatter med fire barn, hattemaker Hans Pettersen med kona Anna Kristine og et pleiebarn, kirketjener og vedsager Nils Henriksen med kona Susanne Dorthea Kristiansdatter, samt sypike Christiane Andersdatter.

I 1885: Feiermester Johan Erik Johannessen med kona Henrijete, sjømann Hans Knutsen Martiesen med kona Anna Josephine og sønnen Henry, arbeider Herman Klinge med kona Anne.

Sten og jordarbeider Karl Jensen med kona Kristine og to barn, enken Nikoline Øien (mottar losjerende) og hennes to døtre, i 1900.

Tømmermann Nilsen

Skifteskjøte fra J.F.D. Macks bo til Hartvig O. Nilsen, i 1901.

I 1910: Tømmermann Hartvik Olai og Hanna Margrethe Nilsen med 10 barn, kokkepike Henriette Henriksen, konditor Anton Moe, konditor Olaf Moe, enke og arbeiderske Kristiana Pihl med datteren Eva, hennes tilkommende svigersønn Alfred Johannesen (overvintrer på Svalbard) og deres datter Judith Johanna.

I 1916: Snekker Hartvig Olai, Hanna Margrethe, Anna Helene, maler Harald, maler Nils Alfred og barberlærling Petter Martin Nilsen, baker Anton Moe, strykerske Amanda Pauline Jensen, syerske Inga Seljehaug.

Sydame Gudrun Pedersen, maler Alfon og tømmermann Nils Johansen, fisker Johannes Nilsen, 1941.

Tømmermann Hartvig og fisker Johannes Nilsen, arbeider Wilh. Gerhardsen, fyrbøter Johan Helland, maler Alfon Johansen, (1946).

Eid av Hartvig O. Nilsen også i 1946. Han var et ivrig medlem av frikirka i Grønnegata 101 og fikk æren av å legge ned grunnsteinen da ny kirke skulle bygges på 1950-tallet.

Georg Andersen, manufaktur en gros, agentforretning, (1957), fisker Alvin Benum, bygningsarbeider Olgren Hansen, (1957).

Det gamle huset ble revet og erstattet med nytt murbygg på 1960-tallet.

Karl A. Karlsen

Ing. Karl A. Karlsen, elektrisk forretning, radio, (1966), elektroinstallasjon, (1977), siv.ing. Magne Karlsen, (1966/72), Harald M. Danielsen, (1966).

Skjøte fra Karl A. Karlsen til A/S KAK-bygget Grønnegata 103, i 1974.

NRK, Tromsøavdelingen, (1972/77), Tromsø kontorutstyr, (Charles Johannessen), (1972/77), han kom fra Grønnegata 95.

Siv.ing. Martin F. Karlsen, (1977), Telesystemer A/S, avd. Tromsø, (1977).

Nordnorsk musikkonservatorium, (1982)(Elevtelefon/kontor i Storgata 93b), Rikskonsertene, (1982), Tapeten A/S, (1982/86), Telesystemer A/S, avd. Tromsø, (1982). – Nordnorsk musikkonservatorium ble husløse da den gamle Latinskolen i Parkgata 20 brant ned i januar 1979. De ble spredt litt rundt omkring i byen, bl.a. her, inntil nye lokaler sto ferdige sør på øya i 1985.

Troms fylkeskommune

Skjøte fra A/S KAK-bygget (under avvikling) til Troms fylkeskommune, i 1985.

Troms fylkeskommune, kulturetaten og samferdselsetaten, (1993).

Solstua AS, (1999).

I de senere årene har Tromsø kommunes rustjeneste/miljøarbeidertjenesten hatt tilhold her.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.