Grønnegata 111 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 111 ligner fremdeles på sitt gamle jeg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 111 omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt
Uthus og Tromsøpalmer bak Grønnegata 111. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 111 i Tromsø var et toetasjes gammelt trehus. - Gammelt matr.nr. 559.

Bryggemann Tobiesen

Målebrev av 1. juli 1874, tinglyst 2. okt. 1924, til Christen Tobiesen.

I 1875 bodde bryggemann Christian Tobiassen her med kona Martha Jakobsdatter, Magdalena Hanssen og fisker Johan Hansen med kona Ingeborg Berentsdatter.

I 1885: Bryggemann (hos Karl Hall) Christian Uldrik Tibiasen med kona Marthe Maria, dampskipslos Johan Mathias Larsen med kona Jakobine og tre barn, sypike Emelie Jakobsen, sjømann Marius Nickolai Engstad med kona Kaja Dorthea og tre barn.

I 1900: Bryggearbeider Christian Tobisen med kona Martha, verftstømmermann Hartvig Olai Nilssen med kona Hanna Margrete og fem sønner, lærerinne ved folkeskolen Anna Eide med moren Cecilie Kristoffersen, sypike Eva Eilertsen med to barn.

Eid av Kristian Tobiesen i 1904.

I 1910: Vedselger Christian og Martha Maria Tobiesen, arbeider/fiskehandler Johannes og Judithe Johannesen med to barn, Marie Jakobsen, tjenestepike Amanda Larsen, arbeider Ole og Mina Pedersen med to sønner, tjenestepike Karen Andreassen, elev Hilda Hansen, dampskipsfører Karl og Anna Dahl med to døtre og pleiedatteren Magda Sakariasen, malermester Ingv. Sakariasen, tjenestepike Hanna Sakariasen.

I 1916: Huseier Christian og Martha Marie Tobiesen, husjomfru Marie Jakobsen, torvhandler Johannes Adolf, sjømann John Henry, Barbro Judith og Theoline L. Johansen, tjenestepike Jensine Pedersen, malersvend Jørgen Magnus og Elise Støbak.

Eid av Kristen Tobiesen i 1918.

Tetamente tinglyst 25. sept. 1924, opprettet av Christen Tobiesen, hvoretter Johannes A. Johannessen skal ha forkjøpsrett til denne eiendommen for kr. 5.ooo og hvoretter Bernhard Hansen og Ragnvald Gabrielsen skal ordne alt med hans bo.

Torghandler Johannessen

Skjøte fra Bernhard Hansen og Ragnvald Gabrielsen til Johannes A. Johannessen i 1925.

Skjøte fra Johannes A. Johannessen til Johan K. Johannessen i 1928.

Bankkasserer Henry Støbak, torghandler Johannes Johannessen, (1940).

Ektepakt mellom Johan K. Johannessen og Sigrid Fredenfeldt om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1940.

Revisor Johan K. og husmor Sigrid Johannessen, vasker Ida Johnsen, bankassisten Henry og matros Otto Støback, (1946).

Bestyrer Johan K. Johannessen, arbeider Bjarne Olsen, (1957).

Kjell Bjørn Olsen

Skjøte fra Sigrid Fredenfeldt Johannessen til Kjell Bjørn Olsen i 1963.

Olaf Emil Andreassen, Kjell B. Olsen, (1966).

Hjemmelen ble i 1979 overført til Turid Olsen.

Turid Olsen, (1972/86).

Skjøte til Harald og Atle Melkild i 1987.

Tom Jørgensen, (1993), Arnfinn Sivertsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.