Grønnegata 115 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 115 ble overtatt av en ung håndverkskyndig mann i 2016, i 2017 gikk han i gang med restaureringen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 115b var opprinnelig sjåen til nr. 115, men ble bygd om til bolighus. Også på dette huset ble det igangsatt oppussingsarbeid i 2017.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 115 og 117 omkring 1938. Nr. 117 er siden restaurert mens nr. 115, på hjørnet, har merkelig nok overlevd akkurat som det så ut i 1938.

Grønnegata 115 i Tromsø er et lite trehus på hjørnet mot Nordre Tollbodgate. - Det gamle matr.nr. 490 ble i 1899 delt i 490a (Grønnegata 115) og 490b (Nordre Tollbodgate 15).

Tømmermann Erlandsen

Målebrev til Kristian Halvorsen, datert 16. juli, tinglyst 18. juli 1859.

Skjøte fra K. Halvorsen til Andreas Jetmundsen i 1860.

Skjøte fra A. Jetmundsen til Jacob Erlandsen i 1865.

I 1865 bodde tømmermann Jacob Erlandsen her med kona Jonette Riist og tre barn, sjøfarende Bent Tommesen med kona Marie Sivertsdatter og datteren Helga, fisker David Svendsen med kona Karen Pedersdatter og pleiesønnen Alexander Mikalsen, Lars Adrian Olsen.

Tømmermann Jacob Erlandsen med kona Jonette Bergitte Jacobsdatter og seks barn, handlende Jonette Olsdatter og sønnen Johan Johansen, i 1875.

I 1885: Tømmermann Jakop Erlandsen med kona Jonette Bergite, tre barn og pleiebarnet Laura Elise Berg, bakersvenn Edvard August Erlandsen med kona Mari, los Andreas Slættebak, dagarbeiderske Petrikke Christensen.

I 1891: Jakob Erlandsen med kona Jonette, tre barn og datteren Thrine Berg som var blitt enke og bodde her med fem barn, Anne P. Krestensen.

Utmålingsforretning hvorved en til Ragnhild Erlandsen solgt parsell ble gitt matr.nr. 490b, avholdt 14. juni, tinglyst 2. okt. 1899. - 490b endret matr.nr. til Nordre Tollbodgate 15 i 1933.

I 1900 bodde verftstømmermann Jakob Erlandsen her med kona Jonette, datteren Laura Elise Berg og pleiesønnen Jakob Reinhardt Berg, styrmann Helmer Hansen med kona Augusta.

Eid av byggmester Jakob Erlandsen i 1904.

Skjøte fra Jacob Erlandsens enke Jonette Erlandsen – med påtegnet samtykke fra hennes angivelige, myndige og selvskiftende arvinger J.R. Erlandsen, Charlotte Rasmussen, Laura Eidisen og E.A. Erlandsen – til skipper Sigurd Sørensen, i 1908.

Skipper Sørensen

I 1910: Ishavsskipper Sigurd og Adolfine Sørensen med sju barn, vaskekone Lotte Moe, fisker Hilmar og Anna Aronsen med datteren Aslaug.

I 1916: Skipper Sigurd, Adolfine Marie, Jenny og Kristian F. Sørensen, smed Bernt Johannessen, enke Olga Mathisen, harpuner Kristian Sellæg.

Skjøte fra Sigurd Sørensen til hans barn Edith og Margot Sørensen i 1918.

Eid av Edith og Margot Sørensen i 1932.

Chauffør Ivar Paulsen holdt til her i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvor eiendommen fikk adressen Grønnegata 115, tinglyst 8/6-1933.

Hjemmelserklæring på denne eiendommen fra fru Margot Widding og fru Edith Lorentzen i henhold til tinglysingslovens §39.3, i 1938.

Dom avsagt av Tromsø byrett 13. okt. 1939 hvoretter Sigurd Sørensen og avdøde hustrus fellesbo kjennes eiendomsberettiget til eiendommen, tinglyst i 1943.

Eid av ishavsskipper Sigurd Marelius Sørensen fra 1. april 1943. Han førte ”Sverre II” tidlig på 1900-tallet, deretter ”Fanny”.

Jenny Kvikstad

Skjøte fra Sigurd Sørensen til Jenny Kvikstad i 1943.

Murer Halfdan Kvigstad, (1940/57).

Arbeiderne Einar og Gunnar, murer Halfdan Kvikstad, pensjonist Sigurd Sørensen, (1946).

Skjøte fra Jenny Kvikstad til Einar Kvikstad på en ½-part av eiendommen, i 1964.

Jenny Kvikstad døde i 1978 og hennes hjemmel på en ½-part gikk til arvingene Halfdan, Gunnar og Einar Kvikstad.

Halfdan Kvikstad døde i 1984. Hans arvinger, Gunnar og Einar Kvikstad, overtok en ideell 1/6 av eiendommen.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.