Grønnegata 117 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 117 var et av de første av de gamle trehusene i sentrum som ble helrenovert, det fikk eierne pris for.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 115 og 117 omkring 1938. Nr. 117 ligger øverst i bakken og ble flott restaurert på 1990-tallet.

Grønnegata 117 i Tromsø er et fint gammelt trehus som ble restaurert på 1990-tallet. - Gammelt matr.nr. 493.

Fisker Jørgensen

Grunnbrev til Haagen Jørgensen, datert 27. sept. 1859, tinglyst 25. juni 1866.

Her bodde fisker Haagen Jørgensen med kona Lava Mikkelsdatter, to sønner og pleiesønnen Johan Hassing, i 1865.

Skjøte fra Haagen Jørgensen til Claus Andersen i 1867.

Skipper og fisker David K. Andersen med kona Anne Margrete og to døtre, bødker Anders Johan Monsen, i 1875.

I 1885: Sjømann Johannes Nilsen med kona Henriette Marcelie og seks barn, enke Elin Larsen med datteren Marie Petrea, enke og syerske Christine Elisabeth Jørgensen med tre barn.

Auksjonsskjøte til Ludvig Jacobsen i 1897.

I 1900: Enkemann og skredder Paul Hansen med datteren Pauline, kjører for egen regning Petter Bjørvik med kona Laura og tre barn, smedsvenn Ludvig Pareli Jakobsen med kona Johanna Olufine og sønnen Egil Johan, sjømann Paul Bjørvig med kona Bergitte og ni barn. - Paul Bjørvig (1857-1932) var en berømt fangstmann og ishavsfarer. Han deltok på begge Wellmanns Nordpolekspedisjoner og en rekke andre ekspedisjoner til Arktis og Antarktis. Selv mistet han fire sønner på ishavet.

Skjøte fra Ludvig Jakobsen til O. Nygaard i 1907.

Baker Nygaard

I 1910: Bakersvenn Ole Nygaard med kona Anna Emelie og fem barn, conditorsvenn Anaton Larsen, bryggeformann Sivert og Anna Melbye med ti barn, mekaniker på skipsverftet Johannes Knudsen.

I 1916: baker Ole Jakobsen Nygaard, (utsalg i Skanckesmuget), Anna Emilie og Edith Nygaard, ekspeditrice Magna Bersvendsen, ekspeditrice Hanna Olsen Killie, baker Peder O. og Marie Kvande, ekspeditrice Hilda Larsen, montør Bernhard Olsen, oppsynsmann Anton Østbye.

Skjøte fra O. Nygaard til Petter Wiesner i 1917.

Vielsesattest fra sognepresten i Karlsøy om at Peter Andreas Wiesner og Sofie Mathilde Dahl ble viet den 23. okt. 1898, tinglyst 2. juli 1923. – Samme dag ble det tinglyst at Peter Wiesner døde 6. juli 1920.

Fisker Sørensen

Skjøte fra Sofie Mathilde Wiesner til Sverre Anton Sørensen i 1923.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Sverre Sørensen om installering av elektrisk lys, i 1935.

Eid av fisker Sverre Sørensen i 1932 og 1966.

Halvdan Brox, (1940).

Fisker Sverre, arbeiderne August og Fridtjof Sørensen, vaktmester Bjarne og Nicolai Dahl, (1946).

Elektriker Fridtjof Sørensen, serveringsdame Margot Gustavsen, (1957).

Frithjof Sørensen

Skjøte fra Sverre Sørensen til barna Synnøve Kaasbøll, August og Frithjof Sørensen, i 1974.

Frithjof Sørensen døde i 1979, uskiftebevilling til Mary Sørensen.

Irene Soini, (1986).

Per Nordgård Næss, (1990), Mona Hagen Pedersen, (1990).

Valdermo

Ola Valdermo, (1993). Valdermo la ned et stort arbeid med å restaurere huset og bringe det tilbake til gammel storhet. Det fikk han også priser for.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-9.