Grønnegata 128 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Også Grønnegata 128 har bygd nytt i bakgården, men husene er ikke koblet sammen.
Foto: Einar Dahl 2017
Et fint bilde av Grønnegata 126-132 omkring 1938. Nr. 128 er nr. to fra venstre.
I 1960 var nr. 128 bygd om og hadde fått to fulle etasjer.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 128 i Tromsø er et av de få gamle trehusene i gata som har overlevd. - Gammelt matr.nr. 445.

Tømmermann Myhre

Målebrev til Peder Olaus Hammer, datert 13. jan., tinglyst 15. jan. 1855.

Skifte etter P.O. Hammers hustru Thea Susanne Thomasdatter, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1860.

Auksjonsskjøte til Johannes Myhre i 1862.

I 1865 bodde tømmermann Johannes Myhre her med kona Rebekka Rønning og deres tre barn.

Skjøte fra Johannes Myhre til Jacob Jacobsen i 1874.

Bødker Jakobsen

Enken Johanne Jakobsen med sønnen, kjører Jacob Jacobsen, og fem andre barn, i 1875.

I 1885: Huseier Johanna Lovisa Jakobsen, bødker Kristian Albert Jakobsen, fisker Torvald Johan Jakobsen, snekker Ole Johan Jakobsen, tjenestepike Gerlandine Maria Jakobsen.

Skifteskjøte fra Jacob Jacobsens dødsbo til Kristian Jacobsen, med forbehold om kår for enken Johanna Jacobsen, bestående i fri bolig, i 1886.

Bødker Christian Jakobsen med kona Elvina og fem sønner, bryggemann Herman Chr. Schølberg med to barn, i 1900.

Eid av Kristian Jakobsen i 1904/18.

I 1910: Bryggearbeider Kristian og Elvine Jakobsen med to sønner, arbeider Johan og Bergithe Olsen.

I 1916: Bødker Kristian og Elvine Lorentse Jakobsen, arbeider Oskar og Karoline Johannessen.

Attest fra Tromsø byfogdembete om at bødker Kristian Jacobsen avgikk ved døden 8. juni 1930, etterlatende enken Lorentse Elvine Jacobsen og deres myndige felles barn: Frithjof, Fredrik, Fritz, Bergeton og Kristian, tinglyst i 1931.

Tromsø vergerådsrett avga kjennelse om at Lorentse Elvine Jacobsen var satt under vergemål, i 1930.

Skipper Gudmundsen

Skjøte fra enke Lorentse E. Jacobsen v/verge Alfred Nilsen og de myndige arvingene Frithjof, Fredrik, Fritz, Bergeton og Kristian, til skipper Martin Gudmundsens barn: Rachel, Hjørdis, Odd, Jan, Gunvor, Finn, Marion, Lillian og Martin Gudmundsen, med forbehold om fritt hus, kost og pleie for enken så lenge hun lever, i 1931.

Eid av reder og ishavsskipper Martin Gudmundsens barn i 1932 og 46.

Smører Finn og slakter Jan Gudmundsen, (1940).

Telefondame Lillian og skipper Martin Gudmundsen (fraktfart med M/s Ringøy), (1946).

Kjøpmann Rønne

Skjøte fra Martin Gudmundsens barn: Rachel Lundquist, Hjørdis Formoe, Gunvor Gagama, Marion Stenhaug, Lillian Alsvik samt Odd, Finn, Martin og Jan Gudmundsen, til Harald Magnus Rønne, i 1954.

Carla Rønne døde i 1977 og Harald Rønne fikk uskiftebevilling.

Disp. Harald Rønne, (1957/93), m/Herreekvipering i Storgata 110 og dame-/barnekonfeksjon i Storgata 91.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.