Grønnegata 130 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er usikkert når huset ble bygd om til nåværende utseende, men det ser ut til å være ganske lenge siden. 1960-tallet?
Foto: Einar Dahl 2017
Et fint bilde av Grønnegata 126-132 omkring 1938. Nr. 130 er nr. tre fra venstre, med tre etasjer.

Grønnegata 130 i Tromsø har vært i tre familiers eie på 160 år. - Gammelt matr.nr. 463. – Utgått fra matr. 456.

Matrikkelnummer 456 omfattet i 1855 en eiendom som etter hvert ble delt i Grønnegata 130, 132 og 134. Første deling skjedde allerede i 1856 da Hans Bentsen kjøpte en del ½-part som fikk matr.nr. 463, (Grønnegata 130).

Bryggemann Bentsen

Målebrev til Gerhard Krane, datert og tinglyst 20. aug. 1855.

Skjøte fra Gerhard Krane til Hans Bentsen på ½-delen av grunnen, tinglyst 7. jan. 1856. – Skjøte fra Krane til Bentsen på et tillegg til grunnen, i 1860.

I 1865 bodde bryggemann Hans Bentsen her med kona Indiana Hansdatter og seks barn. I 1875 bodde de også her, nå med sju barn.

I 1885: Fløtmann Hans Bentsen med kona Indiane Hansdatter, sypike Hanna Bentsen, sjøfarende Bernt, Simon og Hans Bentsen, Andrea Bentsen.

I 1900 hadde barna flyttet ut og bryggemann Hans Bentzen og Indiann bodde her alene.

Enke Indianna Bentzen, i 1910.

Fisker Jørgensen

Auksjonsskjøte til Emil Jørgensen i 1915, solgt av Hans Bentsen ved frivillig auksjon.

I 1916: Fisker Emil og Leonore Jørgensen, skomaker Anton og Hilma Hansen.

Transportarbeider Emil Jørgensen eide huset også i 1932 og 1957, da som pensjonist.

Kontordame Ingrid Claudius, (1940).

Arbeider Emil og assistent Hedvig Jørgensen, snekker Kaare Johnsen, (1946).

Skjøte fra Emil Jørgensen til døtrene Erna Lockertsen og Hedvig Falck, i 1957.

Assistent Falck

Assistent Hedvig Falck, jungmann Leif Lockertsen, (1957).

Teknisk assistent Hedvig Falck, (1961/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • grunnboka for Tromsø 1940-90.