Grønnegata 132 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 132 ser ut som et velholdt, lite hus, men er bygd på bakover og er større enn man tror.
Foto: Einar Dahl 2017
Et fint bilde av Grønnegata 126-132 omkring 1938. Nr. 132 er det hvite øverst i bakken.

Grønnegata 132 i Tromsø er et fint lite hus med mansardtak - Gammelt matr.nr. 456a, utgått fra nr. 456.

Matrikkelnummer 456 omfattet i 1855 en eiendom som etter hvert ble delt i Grønnegata 130, 132 og 134. Første deling skjedde allerede i 1856 da Hans Bentsen kjøpte en del ½-part som fikk matr.nr. 463, (Grønnegata 130). I 1897 ble den andre ½-parten delt i matr.nr. 456a (Grønnegata 132) og 456b (Grønnegata 134).

Sjøfarende Krane

Målebrev til Gerhard Krane tinglyst 20. aug. 1855.

Skjøte fra Gerhard Krane til Hans Bentsen på ½-delen av grunnen, tinglyst 7. jan. 1856. – Skjøte fra Krane til Bentsen på et tillegg til grunnen, i 1860.

I 1865 bodde sjøfarende Gerhard Krane her med kona Karoline Fogdemann og seks barn og fisker Jens Hermandsen med kona Rønneu Sivertsdatter.

Målebrev til Gerhard Krane på et tillegg til grunnen, i 1875.

I 1875: Dagarbeider Gerhard Krane med kona Karoline og tre sønner, Jacobine Larsen med tre barn, hennes mann, Johan Larsen, var fraværende som dampskipslos.

Skjøte fra Gerhard Krane til J. Nielsen i 1883.

I 1885: Arbeider Gerhard Krane med kona Karoline, arbeiderne Jakob og Petter Krane, skomaker John Nilsen med kona Helmine Dorthea, skomakersvenn Bernhard Johnsen, feiersvenn Karl Leonhard Johnsen og 5 andre søsken.

Skjøte fra J. Nielsen til Nils Bernhard Nielsen, med forbehold om kår til selger og hustru, samt adgang til benyttelse av verksted, i 1890.

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 456a (Grønnegata 132) og 456b (Grønnegata 134), tinglyst 11. jan. 1897.

Skomakermester Nilsen

Skomakermester Nils Nilsen med kona Marie og to barn, enkemann og skomaker John Nilsen med husholdersken Johanna Johannesen, i 1900.

Eid av Nils B. Nielsen i 1904.

I 1910: Enke Elise Marie Nilsen med tre barn, snekkersvenn Ove Meyer og Sofie Kristoffa Olsen med datteren Agnes Elida, Jenny Pauline Jensen, skreddersøm og Karoline Sofie Larsen.

Bryggeformann Jensen

I 1916: Bryggeformann Julius og Else Marie Jensen, Nelly Nilsen, enke Leonore Sørensen.

Vielsesattest fra Tromsø sogneprestembete for fru Elise Marie Nielsen og Julius Herman Jensen, datert 6. feb. 1917, tinglyst 17. aug. 1931.

Eid av bryggemann Julius Jensen i 1918/32.

Elise Marie Jensen døde i 1952. Julius Jensen fikk uskiftebevilling.

Arbeider Johan Jakobsen, (1940), (kranfører i 1946 og oppsynsmann i 1957).

Antonius Soleng, (1972).

Berg Olsen

Skjøte fra Julius Jensen til Nils Fredrik og Reidar Berg Olsen, med ideell ½-part på hver, i 1975.

Kontrollsjef i tollvesenet Nils Fr. Berg Olsen, (1982).

Skjøte fra Nils Fr. Berg Olsen til Reidar Berg Olsen på hans ½-part, i 1984.

Inger-Johanne Olsen, (1986), Morten Olav Olsen, (1986), Laila Østgård, (1986).

Anita Bjerkelund, (1990).

Asbest Kontroll Norge, (1993), Elisabeth Markussen, (1933), Proff Rengjøringsbyrå, (1993), Rudolf Theodorsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.