Grønnegata 134 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 134 ble pusset opp omkring 2015 og er blitt fint og lyst. Det røde huset i bakgården er også ganske nytt og har adressen Nordre tollbodgate 10.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nr. 134 sett fra Nordre tollbodgate. De brune inngangsdørene hører til nr. 132.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 134 ca. 1960, før det fikk plater på veggene.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 134 i Tromsø så lenge litt stusselig ut med eternittplater på veggene, men ble pusset opp i 2014/15. - Gammelt matr.nr. 456b, utgått fra matr.nr. 456.

Matrikkelnummer 456 omfattet i 1855 en eiendom som etter hvert ble delt i Grønnegata 130, 132 og 134. Første deling skjedde allerede i 1856 da Hans Bentsen kjøpte en del ½-part som fikk matr.nr. 463, (Grønnegata 130). I 1897 ble den andre ½-parten delt i matr.nr. 456a (Grønnegata 132) og 456b (Grønnegata 134).

Sjøfarende Krane

Målebrev til Gerhard Krane tinglyst 20. aug. 1855.

Skjøte fra Gerhard Krane til Hans Bentsen på ½-delen av grunnen, tinglyst 7. jan. 1856. – Skjøte fra Krane til Bentsen på et tillegg til grunnen, i 1860. (Denne delen ble utskilt som matr.nr. 463 – Grønnegata 130).

Sjøfarende Gerhard Krane med kona Karoline Fogdemann og seks barn, fisker Jens Hemandsen med kona Rønneu Sivertsdatter, i 1865.

Dagarbeider Gerhard Krane med kona Karoline og tre sønner, Jacobine Larsen med tre barn, hennes mann, Johan Larsen, var fraværende som dampskipslos, i 1875.

Målebrev til Gerhard Krane på et tillegg til grunnen, i 1875.

Skjøte fra Gerhard Krane til J. Nielsen i 1883.

Skjøte fra J. Nielsen til Nils Bernhard Nielsen, med forbehold om kår til selger og hustru, samt adgang til benyttelse av verksted, i 1890.

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 456a (Grønnegata 132) og 456b (Grønnegata 134), tinglyst 11. jan. 1897.

Hjemmelsbrev hvorved N. Nielsen (vedtatt av J. Nielsen) hjemler tilbake til Gerhard Krane matrikkelnummer 456b uten kjøpesum, da sistnevnte alltid har eiet den. Datert 11. jan, tinglyst 18. jan. 1897.

Gerhard Krane (fiskedrift) med kona Karoline og datteren Johanne, seminareleven Anton Krane, i 1900.

Kjøpekontrakt hvorved Gerhard Krane forplikter seg til å selge eiendommen til Jacob Krane, med forbehold av rett for selgeren og hustru til beboelsesrom og andel i uthus i gården, så lenge de lever, i 1906.

Arbeider Jens og Anna Berntine Pettersen i 1910.

Tømmermann Bertheussen

Skjøte fra Jacob Krane til Hans Bertheussen i 1916.

I 1916: Tømmermann Hans Bertheussen, Birger, Edvarda og sjømann Hans Bertheussen.

Skifteauksjonsskjøte fra Hans Berthin Bertheussens og gjenlevende hustru Jakobines fellesbo til frk. Marie Dybwad i 1938.

Marie Dybwad drev kolonialforretning her i 1932 og 46.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og frk. Marie Dybwad, f. 1887, om elektrisk installasjon, i 1938.

Slepebåtfører Erling Johansen, arbeider Larine Jakobsen, sydame Jenny Jensen, (1940).

Arbeider Larine Jakobsen, kontordame Valborg Karlsen, sydame Liv Ludvigsen, maler Nils Skavberg, (1946).

Serveringsdame Astrid Jensen, (1957).

Helge Børseth

Skjøte fra Marie Dybwad til Helge Dybwad Børseth, i 1958.

Norsk Husqvarna A/S, (Oslo), utsalg, (1966).

Terje Ingebrigtsen overtok AS Bilservice i Ramfjordgata 1 i 1963/64 og fortsatte driften der en kort stund før han flyttet hit. Selskapet ble slettet på begynnelsen av 1970-tallet.

Helge Børseth, lastebiltransport, (1966/72). Agentur & Service A/S, (1972).

Helge og Hjørdis Børseth, (1977/82), adv. Bjarne Bjørshol, (1977/86).

Helge Dybwad Børseth døde i 1983. Hustruen Hjørdis Børseth overtok hjemmelen.

Hjørdis Børseth, (1986/93), Bjørn Rafter, spesialist psykiatri, (1986/99), Troms legeforening, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.

[[Kategori: Tromsø kommune ]]