Grønnegata 140 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 140 er det siste huset på denne siden av gata og forsvarer plasseringen med ære.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 136-140 i lav høstsol omkring 1960. Nr. 140 skal få et strøk maling.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 140 i Tromsø er siste nummer på vestsiden av Grønnegata. - Gammelt matr.nr. 488.

Malermester Aas

Målebrev til Johanne Johannesdatter Lund, datert 30. juni, tinglyst 1. juli 1858.

Skjøte fra Johanne J. Lund til Mikal Aas i 1859.

I 1865 bodde malermester Mikal Aas her med kona Petra Pettersdatter og fem døtre, samt læregutten Hans Olsen.

Malermester Michael Aas med kona Petra Dorthea og fem døtre, bødker Jannus August Berg Næs med kona Henrikke Marie og fire døtre, snekker Paul Hansen, styrmann Knud Johnsen Vaagen, samt tre elever ved navigasjonsskolen, i 1875.

Auksjonsskjøte fra maler Aas’ konkursbo til J.F.D. Mack i 1875.

I 1885: Handelsborger Hans Chr. Hanssen med kona Henrikke Kristine og sju barn, politibetjent Lorentz Haugan med kona Elise Klarise og to barn, handelsbetjent Johan Ursin, boktrykkerlærling Johan Ursin.

Auksjonsskjøte fra J.F.D. Macks konkursbo til O.S. Iversen, i 1886.

Handelsmann Iversen

I 1891: Ole S. Iversen med kona Elisabet, sju barn og tjenestepiken Anna Henriksen, Marthin Stephansen med kona Albertine og to barn.

Handelsmann Ole S. Iversen med kona Jensine og sju barn, sypike Gudrun Halvorsen, faktor Amandus Gulbrand med kona Eli, i 1900.

I 1910: Enken Jensine Iversen med fem barn, tjenestepike Jette Jacobsen, den russiske fiskekjøper D. Kopitow, kontorist ved ølbryggeriet O. Stryvold med kona Alfhild og to sønner, tjenestepike Julie Johansen.

Bevilling for O.S. Iversens enke Jensine Iversen til å sitte i uskiftet bo, i 1915.

Revisor Lindtvedt

Skjøte fra Jensine Iversen til A. Lindtvedt i 1915.

I 1916: Bankrevisor Anders T., Ingeborg Alvilde og Mathilde Sofie Lindtvedt, skomakermester Isak E., Berntine Matea, Haldis Marie og handelsbetjent Nils Hagerup Nilsen.

Skjøte fra A. Lindtvedt til S. Tøllefsen i 1917.

Bekjentgjørelse om at S. Tøllefsens bo var tatt under konkursbehandling, i 1920.

Auksjonsskjøte i S. Tøllefsens konkursbo til Richard Figenschou i 1922.

Attest om at Richard Figenschou var død og etterlater seg Hans og Synnøve Figenschou samt Martha Solbakken som eneste myndige og selvskiftende arvinger, i 1927.

Murer Jørgensen

Skjøte fra Hans og Synnøve Figenschou og Martha Solbakken til Johan Jørgensen, i 1930.

Eid av murer Johan Jørgensen i 1932 og 57.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1933.

Tvangsauksjonsskjøte til Johanna Jørgensen, f. 1889, i 1939.

Byselger Einar Jørgensen, (1940, han var lagerformann i 1957), butikkdame Solveig og matros Sverre Olsen, styrmann Alfred Paulsen, (1940).

Arbeiderne Alf, Einar og Jan og murer Johan Jørgensen, butikkdame Solveig og sjømann Sverre Olsen, kontordame Olaug Paulsen, (1946).

Butikkdame Konstanse Olsen, serveringsdame Nanna Nilsen, (1957).

Johanna Jørgensen, (1966/77), Hans Bræck, (1966/72), Evald Gabrielsen, (1966).

Johanna Jørgensen døde i 1976. Hennes arvinger var barna Einar, Alf og Jahn Jørgensen, Olaug Paulsen og Bjørg Hagerup.

Mathisen og Saugestad

Skjøte fra arvingene til Per Mathisen og Sidsel Saugestad Larsen, i 1976.

Per Mathiesen, (1982/93), Sidsel Saugestad, (1982/93).

Mikael Ritman, (1993), Trond Waage, (1993), Hege Aasbø, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.