Grønnegata 91 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På 1980-tallet forsvant alle de gamle trehusene i kvartalet og Veitasenteret ble bygd, byens første kjøpesenter. Nr. 91 lå på hjørnet bak den katolske kirken.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 91 omkr. 1960. Til høyre skimter vi den katolske kirka.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 91 i Tromsø var et fint gammelt hus som lå rett bak den katolske kirka. - Gammelt matr.nr. 379. Fra 1903 til 1933 med adressen Grønnegata 89, den 8. juni 1933 ble adressen endret til Grønnegata 91.

Håndverkere

Grunnbrev til John Johnsen Spangerud, tinglyst 23. feb. 1846. Skjøte fra John Johnsen til bødker Eilert Olsen på hus og grunn samme år.

Makeskiftebrev, hvorved Eilert Olsen overdro eiendommen til Lars Mo i 1849. Mo solgte videre til snekker Ole Bentsen samme år.

Samfrændeskifte etter Ole Bentsens hustru, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1851.

Skjøte fra Ole Bentsen til snekker Hans Mo i 1862.

I 1865 bodde disse her: Blokkmaker Peder O. Holm med kona Amalie Bryhn og fem barn, fisker Ole Christensen med kona Anna og sønnen Anton, jordarbeider Daniel Hanssen med kona Marie og to sønner, jordarbeider Israel Hendrikson, i 1865.

Skjøte fra Hans Mo til Haakon Julius Paulsen i 1870.

I 1875: Hans Paulsen med kona Julie og seks barn, arbeidsmann Ole Monsen med kona Martine, arbeidsmann Ole Østensen og kona Ane.

Skifteskjøte i Haakon Paulsens bo hvorved eiendommen ble overdratt til Julie Paulsen, i 1885.

I 1885: Julie Kristine Paulsen med spiseforretning og fem barn, veiarbeider Ole Ingebrigtsen, fisker Ole Grødal med kona Terese Leonore og to døtre.

Ishavsfolk

Ektepakt mellom Julie Paulsen og hennes mann Ole Hogstad i 1886.

I 1900 var Grønnegata 91 fylt til randen av ishavsfolk: Skipper Ole Hogstad med kona Julie og tre sønner/sjømenn Paulsen, jekteskipper Kristian Nilsen med kona Marie og fire barn, skipper Ole Iversen Grødahl med kona Therese Leonore og tre barn. –

I 1903 kjøpte ishavsskipper Ole Grødahl Nordre Tollbodgate 13 og flyttet dit.

Skjøte fra Julie Hogstad til sønnen, Hans Paulsen, mot kår for levetid til selgersken, i 1905.

Typograf Paulsen

I 1910: Julie Hogstad, typograf Hans og Lorentse Paulsen med tre barn, maskinist Kristian og Jaquethe Marie Nilsen med 10 barn, sykevogterske Anna Johannesen, i bakbygningen bodde enken Sofie Kristine Karlsen og fire voksne barn med etternavnet Hansen.

I 1916: Typograf Hans Julius og Lorentse Pauline Paulsen, sjømann Hans Albert Hansen, konditor Charles og Margit Kristiansen, maskinist Kristian, Jakette Marie, mekaniker Einar Johannes, Betty Marie, Robert Kristian og fyrbøter Sverre Julius Nilsen, tjenestepike Kristine Larsen.

Eid av typograf Hans Paulsen i 1918 og 1946.

I matrikkelen for Tromsø by blir eiendommens navn endret til Grønnegata 91, 8. juni 1933.

Kjøpmann Petter Widding m/kjøttforretning i Rektor Steens gate 18, (1940/46), salmaker og transportarbeider Hilbert Hansen, (1940).

Typograf Hans Paulsen, assistent Helge, arbeider Hilbert og møbeltapetserer Ivar Hansen, tømmermann Daniel Jakobsen, konst. Harald Lavold, kontormann Winje Lorentsen, (1946).

Lærer Peder Dyrstad, (1957/61), løsarbeider Arnt og vaskeriarbeider Aslaug Eilertsen, (i 91b), (1957/61).

Skjøte fra Lorentse Paulsen til dattersønnen Henry Johannes Dyrstad, i 1962.

Henry J. Dyrstad, (1966).

Grønnegatens Frukt- og tobakksforretning, (1972/82). Lærer Helge B. Isaksen, (1982).

Skjøte fra Henry Dyrstad til K/S Veita Senter A/S, i 1986.

Huset ble revet da Veitasenteret ble bygd i 1986. – Adressen har ikke vært i bruk siden.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.