Grønnegata 93 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 91-95 ble revet på 1980-tallet for å gi plass til Veitasenteret. Nr. 93 lå midt i denne rekken.
Foto: Einar Dahl (2018).
Familien Ophaugs hus, Grønnegata 93, omkr. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 93 i Tromsø hadde mange leieboere, men var først og fremst familien Ophaugs hus. - Gammelt matr.nr. 299. Fra 1903 til 1933 hadde huset adressen Grønnegata 91.

Bødker Olsen

Skjøte fra Knud Johannessen til bødker A. Olsen, tinglyst 7. juli 1840.

Erklæring om at bødker Abraham Olsen hadde bygget huset, tinglyst 11. feb. 1850.

Skjøte fra A. Olsen til E. Olsen på en ½-del av huset, i 1861.

I 1865 var det 18 beboere i huset: Bødker Abraham Olsen med kona Ane Turine og pleiesønnen Christian Hansen, fattiglem Ane Petronille Guttormsen, tømmermann Lars Bergström med kona Lise og fire barn, bødkerdreng Nils Pettersen, enke etter murmester Sæther, syersken Anna Bergitte Dahl med datteren Olufine Sæther, skipper Nikolai Gabrielsen med kona Anna Sæther, hennes sønn Anthon Sørensen og deres datter Alexandra Gabrielsen, samt pleiesønnen Andreas Mikkelsen.

Skjøte fra E. Olsen til Johan Ronæs på hans ½-del, i 1866.

Skjøte Johan Ronæs til Ole Andr. Ranum på en ½-del, i 1872.

Skjøte fra Abraham Olsen til Ole A. Ranum på den annen ½-del, med rett for selgeren (som er død) og hans hustru Anne Turine til bruk av kjeller, adgang til et hus i bakgården og til å oppføre en sjå, for hennes levetid, i 1873.

Skjøte fra Ole A. Ranum til skomaker Hans M. Hansen i 1874.

Skjøte fra Hans M. Hansen til firmaet Thue & Dahl i 1875. Skjøte fra Thue & Dahl til skomaker Ophaug samme år.

Skomaker Ophaug

I 1875: Skomaker Bottolf Ophaug med kona Laura, sønnen Bernhard og læregutten Christian Andersen, arbeidsmann Jørgen Jørgensen med kona Christine og to døtre, handelsbetjent Anton Eriksen, Karen Mikkelsdatter, hun drev kaffehandel, enke Ane Turine Olsen, sypike Gurine Hammer, kjører Peder Hansen Vold med kona Hanna Petrika og to døtre.

I 1885: Skomakermester Bottolf Ophaug med kona Laura Emilie og seks barn, skomakerdrengene Ole Eriksen, Bergithon Monsen og Simon Brock, handelsmann Herman Schjølberg med kona Ingvardine og fem barn, huseierske Anne Turine Olsen, fisker Hans Gabrielsen med kona Josefine og datteren Gunarda.

I 1900: Skomakermester Botolf Ophaug med kona Laura og ni barn, skomakerdrengene Anton og Peder Hansen, skreddersvenn Oluf Albrektsen, Alette Eriksen, forsørget av fattigvesenet.

I 1910: Skomakermester Botolf og Laura Emilie Ophaug med fire barn, læregutt Olaf Johannesen Sand og gråstensmurer Anton Lorensen, i bakbygningen bodde torvhandler og løsarbeider Jakob O. og Ane Rebekka Wallum med sønnen Harald Nicolai og sypiken Kristine Larsen.

I 1916: Skomakermester Bottolf, Laura Emilie og Bernhard Ophaug, enken Anne og sjømann Harald Valnum.

Bottolf Ophaug døde i 1919. Verkstedet ble ført videre av sønnene Bernhard og Trygve.

Bernhard Ophaug døde i 1925.

Jenny Ophaug

Skjøte fra fru Laura Emilie Ophaug og tidligere avdøde mann, skomaker B. Ophaug, v/Tromsø skifterett, til fru Jenny Ophaug, i 1930.

Matrikkel for Tromsø by hvor adressen endres fra Grønnegata 91 til Grønnegata 93, 8. juni 1933.

Eid av Jenny Ophaug i 1932 og 1946.

Ektefellepakt mellom Jenny Marie Ophaug og Johannes Andreas Åsli om at hver av partene skulle ha som særeie det de nå eide og senere måtte erverve, i 1943.

Arbeider Johannes Aasli, styrmann Gunnar Bogstrand, arbeider Mikal Johansen, (1946).

Kontordame Bodil Ophaug, pakker William Nicolaisen, kasserer Arne Sivertsen, (1957).

I 1964 døde Jenny Ophaug og hjemmelen gikk over til barna Bodil Larsen og Guri Sivertsen.

Arne Sivertsen, Bodil og Normann Larsen, (1966).

Skjøte fra Guri Sivertsen til Bodil Larsen på hennes ideelle ½-del, i 1967.

Bank og forsikring

Skjøte fra Bodil og Normann Larsen til Livsforsikringsselskapet Hygea med 2/3 og Forsikringsselskapet Vesta med 1/3 av eiendommen, i 1979.

Skjøte fra Vesta og Hygea til Tromsø sparebank i 1982.

Skjøte fra Tromsø sparebank til K/S Veita Senter A/S, i 1984.

Huset ble revet da Veitasenteret ble bygd i 1986. – Adressen har ikke vært i bruk siden.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.