Isskjæring i Lindesnes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Isskjæring i Lindesnes. Isdrift og isskjæring har aldri vært noen stor industri så langt sør som i Lindesnes, men noen spor finnes det.

  • Det fortelles at det muligens var isskjæring på Spilling i Vigmostad. Dette kan ha vært i forbindelse med meieridrift der som foregikk før 1900, men ingen helt sikre kilder finnes rundt skjæring av is her.
  • Det var trolig skjæring av is i Buhølen, men ingen flere faste holdepunkter er funnet.
  • Før krigen ble det skåret is i Audnaelva på Vigeland. Denne isen ble brukt til kjøling på meieriet på Vigeland.
  • Det fortelles at det ble skåret is på Tjøm/Gjeideviga til eksport, men kilder rundt dette er ikke funnet.
  • På Mollen på Underøy står det ennå isbua på Underøy fra ca. 1900. Denne ble bygget for å lagre is som ble skåret på øya og brukt til å kjøle laks som ble fiske i Audnaelva. Denne ble solgt videre til Mandal og Kristiansand.
  • Ved Agnedalstjønna ble det skåret is for eksport og der fantes tidligere rester etter en isrenne. Se egen artikkel.
  • Syrdalstjønna har vært brukt til isskjæring gjennom mange år. Før 1900 ble det skåret is som ble brukt av Danielsen til forsendelse av fisk fra Hammerøy, og senere har det vært skåret is til fiskemottak i Åvik. Denne isen ble lagret både i et lager inne i Åvikstranda og i ei isbu ute på Sveinesodden. Møskedal i Svinør hadde også ei isbu på brygga, og denne isen kom kanskje også fra Syrdalstjønna.
  • På Tjønna på Njerve ble der skåret is som ble lagret i ei isbu nede ved sjøen.
  • Man skar is på Vågevannet, og denne ble lagret i Lillehavn til bruk for forsendelse av fisk.