Krigskirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den tyske krigskirkegården på Alfaset i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2005)

En krigskirkegård er en gravlund hvor personer som har falt i krig er gravlagt. Det kan enten være en separat gravlund, eller et eget område på en større gravlund. De fleste som blir gravlagt på krigskirkegårder var soldater, men man finner også motstandsfolk og sivile ofre på enkelte krigskirkegårder. Krigskirkegårdene i Norge administreres av Krigsgravtjenesten, som ble opprettet i 1961 som etterfølger til Forsvarets krigsgrav- og ettersøkingskontor.

Krigskirkegårder fra andre verdenskrig

Skilt på kyrkjegard med britiske falne
Foto: Arnfinn Kjelland
Markering av «Remembrance Day» på Vestre gravlund i Oslo. Dagen markeres 11. november, datoen for våpenstillstanden i 1918 som avslutta første verdenskrig. Valmuer brukes som symbol, fordi slike vokste på slagmarkene i Frankrike og Belgia.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).

Etter andre verdenskrig ble Forsvarets krigsgrav- og ettersøkingskontor opprettet, med ansvar både for norske krigsgraver i utlandet og oppsporing, identifisering og gravlegging av utenlandske falne i Norge. Det ble funnet over 30 000 utenlandske falne som var gravlagt i Norge, i alt fra graver på velorganiserte tyske krigskirkegårder til provisoriske graver i veikanten. Håndteringen av krigsgravene ble så langt det lot seg gjøre foretatt i samarbeid med de enkelte land som var involvert. I tillegg til de nedenstående landene er det et mindre antall svenske og danske krigsgraver.

Frankrike

Det finnes 127 franske krigsgraver fordelt på ulike steder i landet.

Jugoslavia

De 2839 jugoslavene som døde i tysk fangenskap i Norge er fordelt på fire krigskirkegårder. Den største ligger i Botn ved Rognan, ved Blodveien, og har 2569 graver.

Nederland

Det finnes 37 nederlandske krigsgraver på den nederlandske krigskirkegården i Oslo.

Polen

Det finnes 165 polske krigsgraver fordelt på ulike steder i landet.

Sovjetunionen

Omkring 15 500 sovjetiske krigsfanger døde i leire i Norge, de fleste i Nord-Norge. Den 8. juli 1953 ble Tjøtta internasjonale krigskirkegård innviet, med opp mot 8000 sovjetiske graver. Det finnes også seks andre sovjetiske krigskirkegårder. På Jørstadmoen ligger 954 falne, på Vestre Gravlund 349 og i Vinjeøra 165.

Storbritannia

Det er omkring 1100 britiske falne som er gravlagt i Norge. Dette er falne fra begge verdenskriger; enkelte ofre fra første verdenskrig ble skyllet i land på Norskekysten (for eksempel er 22 briter fra Jyllandslaget i 1916 gravlagt ved Tønsberg gamle kirkegård). Britene er som hovedregel gravlagt i nærheten av stedet hvor de falt, og det finnes dermed ikke noen egen britisk krigskirkegård. Ved Vestre gravlund i Oslo ligger rundt 100 britiske soldater. På Nordre gravlundLillehammer er 35 britiske soldater gravlagt.

Tyskland

De 11 500 tyske krigsgravene er samlet på fem større kirkegårder: Narvik, Botn, Havstein, Solheim og Alfaset. Omkring 450 tyskere som omkom da «Rigel» gikk ned ligger på Tjøtta internasjonale krigskirkegård.

Kartlegging av krigsgraver

Krigsgravtjeneste og Falstadsenteret har utvikla og driver nettsida krigsgraver.no, der man kan søke opp utenlandske krigsgraver i Norge.

Artikler om krigskirkegårder

22 britiske soldater fra Jyllandsslaget under første verdenskrig ligger samlet på Tønsberg gamle kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2005)

Det følgende er en liste over krigskirkegårder som er omtalt på lokalhistoriewiki.no, og ikke en uttømmende liste over slike kirkegårder i Norge.

Litteratur

EKsterne lenker