Leksikon:Crimen læsæ majestatis

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Crimen læsæ majestatis eller bare crimen majestatis, i enevoldstiden vanlig betegnelse på majestetsforbrytelse. Forbrytelser mot landets kongehus og kongemaktens representanter i styringsverket, det kunne være alt fra fornærmelig omtale (majestetsfornærmelse) til voldelig fram­ferd og forrædersk virksomhet, ble regnet som særlig graverende og skulle ifølge loven straffes strengere enn tilsvarende handlinger rettet mot andre personer. Bare ved crimen læsæ majestatis ga loven adgang til pinlig forhør. (C. 5. no. lov 6–4.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.