Nes skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Nes skole er en nedlagt skole i tidligere Hedrum kommune. Den eksisterte 1862-1959, da den nye sentralskolen på Kvelde sto ferdig.

Historie

I 1862 fikk Nes krets fast skole, uten skolehus i første omgang. Man måtte leie skolerom. I de neste tredve årene holdt den delvis til hos gårdbrukere på Nes, delvis på Holm og en tid gikk elever fra Nes-gårdene på Vestby skole, mens andre i kretsen ble undervist helt syd på Vestrum. Deretter var det tilbake til skole på Nes og Holm igjen en stund.

Nes krets fikk eget skolehus i 1894: en rodestue (uten full lærerbolig). Det besto av et skolelokale og et lite lærerrom. Skolehuset ble bygd «nord for Ola Berntsens hus» (br. nr. 6 på Nes). Byggekostnaden var kr. 1.900.

Fire år senere besluttet Hedrum herredsstyre å forlenge huset, slik at læreren fikk bolig i første etasje. Tilbygget hadde en kostnad på kr. 2.100.

Senere ble skolehuset hevet, slik at det ga plass til lærerbolig i andre etasje og to skolestuer nede.

I 1963 ervervet tidligere skolestyrer ved Nanset skole, Andreas E. Sørestrand, skolehuset og innredet den til bolig.

Kilder

  • Krohn-Holm, Jan W.: Hedrum bygdebok bind I, 1982, s. 443.