Nordre Tollbodgate 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det lave huset i Nordre Tollbodgate 11 så velholdt ut i 1938.
Nesten åtti år etter at Riksheim tok sitt bilde kan vi se at nr. 11 fremdeles er en pryd for gata.
Foto: Einar Dahl (2017).

Nordre Tollbodgate 11 i Tromsø har et idyllisk lite trehus mot gaten (11b) og et litt større hus i bakgården (11a). Gammelt matr.nr. 476b.

Bødker Pedersen

Målebrev til Peder Aas på matr.nr. 476, tinglyst 19. okt. 1857.

Skjøte fra Peder Aas på ½-delen av grunnen til Anton Johannesen, i 1859. (Resten, nr. 476a, ble Nordre Tollbodgate 13).

Erklæring om at Anton Johannesen har bygget huset på eiendommen 476b, i 1862.

Skjøte fra A. Johannesen til Morten Pedersen i 1862.

I 1865 bodde bødkermester Morten Martin Pedersen her med kona Karen Hansdatter og tre barn, enken Gunhild Walberg og hennes fostersønn Henrik Petter Buckker.

Skifte etter Morten Pedersens hustru, hvorved huset tilfalt enkemannen, i 1870.

Bødkermester Morten Martin Pedersen med kona Maren Elisabeth Andersdatter og sju barn, i 1875.

I 1885: Bødkermester Morten Martin Pedersen med kona Maren Elisabeth og fem barn, Karoline Amalie Pedersen, skomaker Hans Andreas Pedersen.

I 1891: Morten Pedersen med kona Maren og tre døtre.

Bevilling for Maren Pedersen, enke etter bødker Morten Pedersen, til å sitte i uskiftet bo, i 1894.

I 1900: Tømmermann/fisker Johan Edevart Eilertsen med kona Jendine Hansine og tre barn, verftstømmermann Elias Andreas Eilertsen med kona Josefine Mathilde og fire døtre, skomakersvenn August Nilsen med kona Maren og tre barn, fisker Hans Adolf Andreassen med kona Karanna og to døtre.

Smed Hansen

Auksjonsskjøte til maskinist Knud Aas Hansen, i 1901.

I 1910: Smedsvenn Knud Aas Hansen med kona Olufine m/syforretning, pleiedatter Konstanse Hansen, tjenestepike Alette Olsen, fisker Karl Wilhelmsen med kona Olufine og tre barn, fisker Hans Klinge med kona Jakobine og fem barn.

I 1916: Smed Knut og Olufine Johanne Aas Hansen, arbeider Johan, Bergitte Estine, Hanna og matros Martin Johannessen, syerske Anna og tjenestepike Alette Johanne Olsen.

Eid av Knud Aas Hansen i 1918.

Skjøte fra Olufine Johanna Hansen og før avdøde mann Knud A. Hansens fellesbo v/Tromsø skifterett, til fru Olga Benedikte Hovde, og fra Olga B. Hovdes dødsbo og Tromsø skifterett til fru Signe Henriette Widding, i 1931.

Fiskekjøper Widding

Eid av Signe Henriette Widding i 1932 og 1946.

Arbeider Rolf Widding, bud Eldor Olufsen, transportarbeider Johannes Andersen, (1940).

Husmor Signe og fiskearbeider Rolf Widding, arbeider Johannes, vaskerske Hansine og kontordame Judith Andersen, vaskerske Julie Wilhelmsen, (1946).

Fiskekjøper Rolf Widding, transportarbeider Johannes Andersen, skinnoppkjøper Anders Olufsen, (1957).

Skjøte fra Signe Widding til Wilhelm Hemmingsen, i 1957.

Nattevakt Hemmingsen

Henning og Wilhelm Hemmingsen, (1966).

Nattevakt Wilhelm Hemmingsen, (1972/77).

Skjøte fra Wilhelm Hemmingsen til Johnny Fredrik Hansen, i 1981.

Telemontør Yngve Bøe, (1982).

Arkitektene

Skjøte fra Johnny Fr. Hansen til Randi Berild på ideell ½-part, og til Paul Pincus og Kjersti Gjertsen på ideell ½-part, i 1985.

Arkitekt Randi Berild, (1986 i 11A), Kjersti Gjertsen, (1986), arkitekt Paul Pincus, (1986).

Gunnar Davidsson, (1990/93), fotterapeut Marit Hansen, (1990/93 i 11A), Marit Husmo, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.