Nordre Tollbodgate 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Tollbodgate 13 er blitt større, men kanskje litt mindre markant i bybildet?
Foto: Einar Dahl (2017).
Nordre Tollbodgate 13, til høyre, har siden blitt bygd på med en etasje. Også nr. 15, bak til venstre, har gjennomgått om- og påbygginger.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Nordre Tollbodgate 13 i Tromsø var et halvannen etasjes lite trehus før krigen, senere ble det bygd på en etasje. Gammelt matr.nr. 476a.

Fisker Nilsen

Målebrev til Peder Aas, tinglyst 19. okt. 1857.

Skjøte fra Peder Aas på ½-delen av grunnen til Anton Johannessen, i 1859. (Matr.nr. 476b, nåværende Nordre Tollbodgate 11).

Skjøte fra Peder Aas til Jens Olai Nielsen på denne grunn med hus, tinglyst 12. des. 1862.

Erklæring om at Peder Aas har bebygget grunnen, i 1863.

I 1865 bodde fisker Jens Olai Nilsen her med kona Johanne Margrete Johansdatter, to barn og en fostersønn, arbeidskone Karen Larsdatter med sine to sønner, tømmermann Michael Gjertsen med kona Ovidia Bergithe Nilsdatter og tre barn, et barnebarn og en fostersønn.

Skipper og fisker Jens Olai Nilsen med kona Johanna Margrete, to barn og en pleiesønn, tømmermann og fisker Mikal Gjertsen med kona Olivia og to sønner, i 1875.

I 1885: Fisker Jens Olai Nilsen med kona Hanna Sofie Sørensen og datteren Johanna, tjenestepike (hos enkefru Meier) Antone Lorentine Isaksen, fisker Søren Martin Sørensen med kona Johanne Larsdatter og datteren Gudryn Mariane.

Skifte etter Jens O. Nilsens hustru Johanne Margrethe Nilsen, hvorved eiendommen tilfalt enkemannen, i 1886.

Skjøte fra Jens O. Nilsen til Hans Martin Jensen med forbehold om kår for selgeren og hustru, i 1889.

I 1891: Hans M. Jensen med kona Emilie og to sønner, Jens Olai Nilsen med kona Hanna og sønnen Johannes.

Båtbygger/tømmermann Hans H. Jensen med kona Emilie og en datter, fisker og båtbygger Petter Hansen med kona Anna, i 1900.

Skjøte fra Hans M. Jensen til Ole Grødal i 1903.

Ishavsskipperne Grødal

I 40 år var Ole Iversen Grødal knyttet til fiske og fangst, bl.a. på ”Fiskeren”, ”Haabet”, ”Grønland” og ikke minst ”Søstrene”. Denne siste båten hadde han i 19 år fra 1902. – Ole Grødal var den første som importerte levende moskuskalver, de ble solgt til dyrhager i Hamburg og England.

I 1910: Ishavsskipper Ole Grødal med kona Therese og fire barn, bryggearbeider Nils Vasmuth med kona Laura og fire barn.

I 1916: Skipper Ole Iversen Grødal, skipper Theodor Grødal, Julie Kristine og Therese Eleonore Grødal.

Attest fra Tromsø skifterett om at skipper Ole Iversen Grødal døde 30. mars 1922 og etterlot enken Therese Grødal og to tilstedeværende arvinger Theodor og Oskar Grødal samt en dattersønn Johannes Grødal.

Både Theodor og Oskar Grødal hadde fått sin opplæring på farens skute «Søstrene» og begge førte sine egne ishavsskuter alt fra de var i 20-årene. Oskar Grødal døde da han falt ned fra riggen i 1925, 40 år gammel. Theodor Grødal kjøpte og førte flere skuter: «Hjelmen», «Fortuna» og «Hanseat», m.fl.

Therese Grødahl eide huset i 1932.

Skomaker Johannes Grødahl var virksom på 1920/30-tallet, fisker Einar Enoksen, (1940).

Theodor Grødal

Skjøte fra Therese Grødal til Theodor Grødahl, i 1942. Selgersken skulle fritt disponere 1. etg. i huset så lenge hun levde.

Skomaker Johs. Grødahl, kontormann Trygve Olsborg, garver Harry Tollefsen, lastebilsjåfør Tore Williamsen, (1946).

Theodor Grødahl, butikkdame Gerda og pølsemaker Jan Gudmundsen, selger Arnulf Sønvisen, (1957).

Ragnhild og Tor Grødahl, (1966).

Kjeld Grødal

Skjøte fra Ragnhild Grødal til Kjeld Bjørlo Grødal i 1970.

Ragnhild og Tor Grødahl, (1966).

Revisor Torstein Jørgensen, (1972/86), Elisabeth Larsen, (1982).

Anne-Karin Pedersen, (1986).

Håkon Johansen, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.