Nordre Tollbodgate 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Tollbodgate 15 er et ganske stort hus, men virker litt inneklemt mellom nr. 13 og Grønnegata 115, her under oppussing.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nordre Tollbodgate 15, bak til venstre, har gjennomgått om- og påbygginger siden 1930-tallet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).

Nordre Tollbodgate 15 i Tromsø ligger litt tilbaketrukket fra gaten. Huset ble om- og påbygd på 1980-tallet. Gammelt matr.nr. 490b (Grønnegata 115b). For eldre historie, se Grønnegata 115.

Dagarbeider Paulsen

Utmålsforretning holdt 14. juni, tinglyst 2. okt. 1899.

Skjøte fra Jakob Erlandsen til Ragnhild Erlandsen, 1899.

Skjøte fra Ragnhild Erlandsen og Jakob Erlandsen, som far og født verge, til Karl Paulsen, i 1910.

Dagarbeider Karl og Betty Paulsen med tre barn, i 1910.

Eid av Karl Paulsen i 1918 og 1946.

Matrikkel for Tromsø by hvorved navnet endres til Nordre Tollbodgate 15, tinglyst 8/6-1933.

Sjåfør Gunnar Paulsen, drosje og lastebiltransport,(1940/1946), Ivar og Karl Paulsen, lastebiltransport, (1940).

Ivar Paulsen i 1946).

Mekaniker Arne Hyld, (1957), inspektør Einar Kvigstad, (1957/77).

Hjemmelen gikk over til avdøde Karl og Betty Paulsens eneste arving, Gunnar Paulsen, i 1963.

Skjøte fra Gunnar Paulsen til Inge Hyld i 1963.

Bertin Berntsen

Skjøte fra Inge Hyld til Bertin Berntsen i 1967.

Skjøte fra Bertin Berntsen til Karin Berntsen, Aina Hyld, Bodil Kjeldsen, Torun Helvig, Ingebjørg Bakke og Bengt Berntsen, på ideell 4/10 av eiendommen, i 1979.

Skjøte fra de samme og Bertin Berntsen til Kjell Kjeldsen, på hele eiendommen, i 1979.

Inspektør Einar Kvikstad, (1982/93), Kjeldsen kontorservice, (1982/99), No-Tro-Fi Marketing A/S, (1986), Gunnar Widding, (1986).

Kjell Kjeldsen, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.