Nordre Tollbodgate 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Tollbodgate 2 strekker seg bakover på tomta.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nordre Tollbodgate fra dengang det var en flott allé i gaten. Nr. 2 var helt utbygd ned mot Skippergata 12, den nederste delen ble senere revet og huset bygd om.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1920).

Nordre Tollbodgate 2 i Tromsø ser beskjedent ut, men var hjemmet til svært mange mennesker i gamle dager. Gammelt matr.nr. 138.

Dahl og Klæboe

Skjøte fra T. Dahl til J.C. Junge, datert 5. april 1830, tinglyst 20. juni 1831.

Auksjonsskjøte til tømmermester Dahl på J.C. Junges dødsbos eiendom, i 1838.

Skjøte fra T. Dahl til Nils Nilsen Olderen, i 1839.

Auksjonsskjøte til smedmester Klæboe i 1848. Klæboe solgte videre til skredder Schjølberg samme dag.

Skjøte fra Schjølberg til Klæboe i 1850. Nok en gang solgte Klæboe vider samme dag, nå til Ole Aas.

Skifte etter Ole Andersen Aas, hvorved eiendommen ble utlagt enken Eilertine Marie Aas, i 1865.

Betjent Kvam

I 1865 bodde disse her: Kontorbetjent Ole Hansen Kvam med kona Eilertine Marie og fire barn, lærer Bertil Bertelsen med kona Kristianna og to barn, tømmermann Kristian Halvorsen med kona Marie Granlund og tre barn.

Presteattest for at Eilertine Marie Aas er gift med Ole Hansen Kvam, i 1866.

Bevilling for Ole Hansen Kvams enke, Tine Marie Kvam, til å sitte i uskiftet bo, i 1871.

Huseier og logivertinne Eilertine Marie Kvam med fire barn og div. losjerende, krydsbetjent Johan Andreas Uhrsin med tre barn, arbeidsmann Karl Martin Pettersen med kona Kristianna Elisabet og en datter, handelsbetjent Hans Bentsen med kona Joacamine Johannesdatter og tre barn, skipstømmermann Johan Adolf Solberg med kona Ema Bergetta med en sønn og pleiedatter, skipper Johan Wilhelm M. Ulve med kona Caroline Sofie, i 1875.

I 1885: Garversvenn Johan Skorstad med kona Anna, to sønner og tjenestepike Leonora Sandberg, matros Pether Pethersen med kona Matilde og fire barn, bødker O.J. Hansen med kona Anne Sophie, sønnen Georg Andrias og tjenestepiken Anne Karoline Iversen, handelskar Jakob Meier, bødkersvenn Kretian Krestiansen, handelsreisende Nils Hime, arbeider Ole Øverli med Johanna og tre barn, fisker Petter Lornsen Ramberg, sjømann Hans Olsen Sandvig, gårdbruker Ole Johan Stormoen med kona Karen, skomakermester G. Sannem, typograflærling Karl Sannem, tømmermann Joh. Adolf Solberg, typografsvenn Anthon Solberg, tjenestepike Karine Bjerkaas.

Auksjonsskjøte til Olaf Kjeldseth fra Tina Marie Kvams konkursbo, i 1890.

I 1900: Marselie Nilsen med fire barn og to pleiebarn, hustømmermann Martin Eilertsen med kona Amalie og seks barn, vasker Charlotte Moe, vasker Antonie Pedersen, slaktersvenn Alfred Albertsen, tranbrennersvenn Edvard Albertsen, fisker Petter Nilsen med kona Johanna og seks barn, vasker Magdalene Sørensen, skomakermester Gylbrand Sannem, dagarbeiderske Juliane Hansen med en datter og en pleiesønn.

Skjøte fra L. Mack, som beskikket verge for Olaf Kjeldseth, og med overformynderiets velsignelse, til Rikard Rasmussen, i 1904.

Familien Stenersen

Skjøte fra Richard Rasmussen til skipper August Stenersen i 1904. Stenersenfamilien skulle bli boende her på hele 1900-tallet.

I 1910: Skipper August og Hilda Stenersen med fire barn,sjømann Oluf og Karen Andersen med datter, pleiesønn og barnebarn, Bergithe Woldstad med tre barn, fisker Lars og Themina Andreassen, (sønnen var reist til USA i 1910), fisker Fr. Hans og Eva Nilsen, sjømann Olaf og Margitte Olsen med fire barn, baker Oluf Johannessen, smed Bernt Johannessen, løsarbeider Brynhjulf og Anna Larsen med en sønn,løsarbeider Trygve Waldemar og Emma Theodora Widding med tre døtre, feiersvenn Gunnar Knudsen, stenarbeider Martin M. og Agnes Rognlid med en sønn, vaskerpike Nekoline Nilsen med en datter.

I 1916: Skipper August, Hilda Amalie og Margarethe Stenersen, fisker Henry og Agnes Eliassen, sjømann Henry, Haldis, syerske Kristine Everine og Liv Ellingsen, typograf Aksel B. og Johanna Margrethe Johannessen, tjenestepike Øyvine Johannessen, maskinist Johannes Knudsen, fisker Fredrik B., vaskekone Gjertrud, arbeider Karen og Mathilde Nikoline Larsen, tjenestepike Lotte Moe, fisker Peder O., sjømann Ole E. og Oldine Nilsen, tømmermann B. og Charlotte Marie Torbjørnsen.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank, frasolgt August Stenersen, i 1929.

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank i likvidasjon under off. adm. til fru Hilda Stenersen, i 1931.

Eid av Hilda Stenersen i 1932 og 1946.

Arbeider Reidar Stenersen, (1940), fyrbøter Anton Hansen, torghandler Andreas Johansen, (1940).

Fiskehandler (torghandel) Andreas og pakkerske Gerd Johansen, arbeider Hans Kristensen, (1946).

I 1953 solgte Hilda Stenersen eiendommen til Arne Stenersen.

Renseservice, (Einar Holien), (1957), (drevet av Harald Jakobsen i 66),(Dagny Suleng i 77), arbeider Reidar Stenersen, (1957).

Ingvald Alfredsen, (1966).

Feier Arne Stenersen,(1972/82 pensjonist i 1986/93), Leonore Schumacher, (1972).

Skjøte fra Arne Stenersen til Reidar Stenersen i 1974.

Dagny og Per Suleng, (1977), Enok Karlsen, (1982), Maritim elektrisk service, (1982).

Margot Stenersen, (1986/93), Rita Stenersen, (1986), Hilde Stenersen, (1990), Sigmund Stenersen, (1990).

Aud Jorunn Helmobakk, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.