Nordre Tollbodgate 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her bodde familien Fredriksen i nesten 70 år.
Foto: Einar Dahl (2017).
Familien Fredriksen på 1890-tallet. Fra venstre: Dagny, Dina, Anny og Helene Fredriksen. De er samlet rundt bildet av Dinas mann Johan Fredriksen som døde i 1891.
Foto: Ukjent

Nordre Tollbodgate 4 i Tromsø er et helt vanlig trehus i sentrum. Gammelt matr.nr. 137.

Smed Aune

Målebrev til Torkild Dahl, datert 16. sept. 1818, tinglyst 3. juli 1848.

Skjøte fra T. Dahl til Jens Jensen i 1849.

Skjøte fra Jens Jensen til smed Ole A. Aune i 1865.

Her bodde smed Ole Andreassen Aune med kona Maren Evensdatter og fem barn i 1865.

Ti år senere var Ole Aune blitt enkemann og bodde her med fire barn og en smeddreng, i 1875. Kanskje også Bødker Peter Eliassen Førde med kona Oline Monsdatter og fem barn. (Eller i Storgata 105).

Skjøte fra Ole A. Aune til Ole Hansen Waade i 1876.

I 1885: Tømmermann Ole Hansen Wåde med sønnen Johannes, enke Petrikka Johnseng med sønnen Edvin Håversen (han var boktrykkerlærlig hos G. Kjeldseth) og dattersønnen Halfdan Henriksen Dürkopp, sjømann Johannes Pedersen med kona Berjætte og fire barn, sjauer Christian Thoresen med kona Anna og fem barn, arbeider og enkemann Johan Bergstrøm, tømmermann Edwar Myhre med kona Michaline og seks barn, verftstømmermann Arnt Aasgård.

Familien Fredriksen

Auksjonsskjøte til Johan Fredriksen på Ole. H. Waades eiendom, i 1886.

Bevilling for Johan Fredriksens enke Dina Fredriksen til å sitte i uskiftet bo, i 1891.

I 1900: Vasker Dina Fredriksen med tre døtre, bakersvenn Ole J. Nygaard med kona Anna og en datter, bryggearbeider Morten Johannesen med kona Eva. – Baker Ole J. Nygaard startet for seg selv i Storgata 45 ca. 1901 og drev senere bakeri forskjellige steder i byen, bl.a. i Skippergata 23.

Eid av Johan Fredriksens enke i 1904.

I 1910: Enke Dina Fredriksen med to døtre, enke Antona Karoliussen med sønn/handelsbetjent Emil Karoliussen og datteren Helga, fisketilbereder Morten og Eva Johannesen. - Emil Caroliussen startet i 1915 sin første forretning i Storgata 60.

Skjøte fra Dina Fredriksen til datteren Helene i 1911.

I 1916: Syerske Helene Vilhelmine Fredriksen, faktor Morten og Eva Johannessen, fisker Hegge J. og Laura Marie Nilsen.

Eid av Helene Fredriksen i 1918 og 1946.

Maskinist Arne Wilhelmsen, (1946).

Agent Albertsen

Skjøte fra Helene Fredriksen til Olaf Albertsen i 1953.

Kjøkkenhjelp Thora Rasmussen, (1957), Olaf Albertsen, agent/kommisjonsforretning, (1957/66).

Skjøte fra Petra og Olaf Albertsens dødsbo til Agathe og Theodor Thommassen, i 1971.

SV

Skjøte til Tromsø Sosialistiske Venstreparti, i 1980.

Troms Sosialistisk Venstreparti, (1982/99), Tromsø SV, (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.