Nordre Tollbodgate 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Tollbodgate 5 ble restaurert og påbygd omkr. 2010.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nordre Tollbodgate 5-9 med nr. 5 til høyre. Huset gjennomgikk en omfattende ombygging ca. 2010.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Nordre Tollbodgate 5 i Tromsø var familien Rotvolds bastion i over hundre år. Gammelt matr.nr. 135.

Bødker Rasmussen

Målebrev til Rasmus Hansen, datert 26. juni 1821, tinglyst 28. feb. 1850.

Skjøte fra Rasmus Hansens enke til bødker Hans Peter Rasmussen i 1850.

I 1865 bodde disse her: Bødker Hans P. Rasmussen med kona Oline Andreasdatter og deres fire barn samt gudsønnen Jørgen Andresen, tømmermann Sivert Halvorsen med kona Elen og seks barn, skomakermester Sivert Jørgen Knudsen med kona Seselie Marie, tre døtre og et barnebarn, arbeidsmann Ole Widberg med kona Oline og en datter.

Auksjonsskjøte til snekker Lorentz Olsen, frasolgt Hans P. Rasmussen, i 1871.

Snekker Lornts Olsen med kona Hansine og seks barn, tømmermann Mikal Larsen med kona Malene og to barn, samt flere losjerende, i 1875.

Malermester Rotvold

Auksjonsskjøte til maler E. Rotvold i 1878.

I 1885: Malermester Erland Rotvold med kona Charlotte Marie og ni barn, der den eldste, Gunda, var butikkjomfru (hos Hans I. Giæver), tjenestepikene Bertha Wilhelmine Lie og Hjertru Marie Isaksen.

I 1891: Erland Olsen Rotvold med kona Charlotte Marie, seks barn, svigermor Cecilie Elisabeth Gundersen, tjenestepiken Anna Kristiansen og læreguttene Gunnar Klæbo, Sivert Olsen Kirkestuen og Niels Ross.

Malermester Erland Rotvold bodde her med kona Charlotte og fem barn i 1900. Rotvold hadde malerverksted i bakgården. - Ved Erland Rotvolds død overtok sønnen, Ole Emil, verkstedet.

I 1910: Huseier og enke Charlotte Rotvold med en datter, postexpediteur Halfdan Nitter, dampskipsfører Lars Moe Hagerup med kona Erlanda Charlotte og fire barn, tjenestepike Helga Karlsen.

I 1916: Enke Charlotte og butikkdame Cecilie Marie Rotvold, baker Edvard Erlandsen, butikkdame Betty Jakobine, Mary og Rannveig Erlandsen, Sigurd Winterwold m/accidenstrykkeri i Skippergata 4.

Skifteskjøte fra Tromsø skifterett i avdøde Erland og hustru Charlottes bo til Cecilie Rotvold, i 1917.

Eid av Cecilie Rotvold i 1918 og 1946. Hun eide også kiosken ved bryggeriet, Storgata 1.

Styrmann Erland Rotvold, ferjemann Thorleif Hansen, arbeider Ingebrigt Iversen, typograf Arne Sommer, (1940).

Kioskeier Cecilie og kontorist Erland Rotvold, havnelos Thorleif Hansen, arbeider Ingebrigt Iversen, trykker Arne Sommer, (1946).

I 1950 solgte Cecilie Rotvold eiendommen til Erland Rotvold.

Bestyrer Erland Rotvold sr. og postelev Erland Rotvold jr., arbeider Ingebrigt Iversen, reparatør Arne Lind, (1957).

Seilmaker Jørgensen

Sverre Jørgensen, seilmakerforretning, (1957), (drevet av sønnen Paul Jørgensen i 1966/72). Sverre Jørgensen begynte i lære hos E. Simonsen på Fridtjof Nansens plass 13, og ble kompanjong i 1920. I 1922 overtok han hele firmaet og flyttet det (på 1930-tallet?) hit.

Erland Rotvold sr., (1966/93).

Ivar Gulstad, aut. installatør, (1977), Dagny Gulstad, (1982), Leif Nilsen, (1986).

Kjell-Gunnar Olsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.