Nordre Tollbodgate 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Tollbodgate 6 med nr. 6b i bakgården og 6c til venstre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nordre Tollbodgate 6c ble reist på 1990-tallet. I 2007 satte Marit Bockelie opp veggmosaikken.
Foto: Einar Dahl (2017).

Nordre Tollbodgate 6 i Tromsø er en modernisert tregård med boliger. Gammelt matr.nr. 43. - På 1990-tallet ble eiendommen utvidet og to bygg til ble reist: nr. 6b og 6c.

Kaptein Kjeldsen

Målebrev til Kjeld Kjeldsen, tinglyst 30. okt. 1876.

I 1885: Arbeider Kjeld Kjeldsen med kona Ane, sjøfarende Johan Kjeldsen med kona Anna.

Samtykke til at Kjeld Kjeldsens enke Ane kan sitte i uskiftet bo, i 1893.

Skjøte fra Ane Kjeldsen til Johan Kjeldsen, med forbehold om kår for selgersken, i 1893.

Skipskaptein Johan Kjeldsen bodde her med kona Anna og pleiedatteren Anna Knutzen, i 1900.

Enke Anna Margrethe Kjeldsen, pleiedatter/butikkdame Anna Knudsen Kjeldsen, kokkepike Valborg Strøm, i 1910.

Tømmermann Olsen

Skjøte fra Anna Kjeldsen til Sigurd Olsen, i 1915.

I 1916: tømmermann Sigurd, Henriette Kristine og ishavsfarer Arnt Olsen, smed Aksel Hansen, smed Erling Magnussen, baker Hartvig og typograf Reidulf Torbergsen.

Skjøte fra Sigurd Olsen til Karl Karlsen, i 1917.

Karlsens kiosk averterer for julehefter, magasiner, cigarer, cigaretter og snadder før jul i 1933.

Boktrykker Karlsen

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Karl Karlsen om elektrisk installasjon, i 1937.

”Karlsens Kiosk”, drevet av Aslaug Melkild, (1940/1946).

Eid av boktrykker Karl A. Karlsen i 1946/1957, med trykkeri i Søndre Tollbodgate 2.

Ragnar Meidell Eriksen, (1990), Haakon Melkild, (1990).

På 1990-tallet ble en del av Storgata 126 tillagt Nordre Tollbodgate 6 og vi fikk nybyggene 6b og 6c. I 2007 satte Marit Bockelie, oppvokst i Storgata 126, opp to mosaikker med sommer- og vintermotiv, på veggen til nr. 6c.

Fred Hugo Falch, (1993), Lill Tove Fredriksen, (1993), Dag Ronny Hansen, (1993), Sten Leonardsen, (1993), Morten Rolf Pedersen, (1993), Monica Søderholm, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.