Nordre Tollbodgate 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I mange år var Nordre Tollbodgate 7 malt i blått og hvitt, nå går det mest i grått.
Foto: Einar Dahl (2017).
I Nordre Tollbodgate 7 var det lagt vekt på detaljene.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).
Inngangsporten var svært forseggjort.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Nordre Tollbodgate 7 i Tromsø er et fint gammelt trehus. Gammelt matr.nr. 136.

Familien Amundsen

Målebrev til Jørgen Hansen, datert 3. okt. 1822, tinglyst 15. jan. 1844.

Auksjonsskjøte til skomaker W. Andersen i 1844. Skjøte fra W. Andersen til Amund Nilsen samme år.

Skjøte fra Amund Nilsens enke Karen Olsdatter til Nils Amundsen, med forbehold om kår for husets eier, i 1851.

I 1865 bodde disse her: Tømmermann Andreas Amundsen med kona Olava og to barn, enke Karen Olsdatter med to sønner, arbeidsmann Jens Olsen med kona Berthe Amundsdatter og to sønner, bakersvenn Christian Amundsen med kona Fredrikke, en datter og to pleiebarn.

Skjøte fra skifteretten i Nils Amundsens dødsbo, til snekker Johan Kvam, i 1875.

Snekkermester Kvam

Snekkermester Johan Kvam bodde her med kona Oline, pleiedatteren Anna Amundsen og kårkone Karen Amundsen, murmester Nils Olsen med kona Maren Sofie og en pleiesønn, i 1875.

I 1885: Snekkermester Johan Kvam med kona Karoline og kjøkkenpiken Dorothea Tommassen, los Hans Olsen med kona Kristine, sypike Kristianna Olsen, bryggearbeider (hos kjøpmann E. Killi) Knud Jonsen, skomaker Andreas Olsen, husmor Anna Olsen, snekkerlærling Hermand Olsen.

I 1891: Johan Hansen Kvam med kona Karoline Kristine og tjenestepike Fredrike Kristiansen, Anton Eliasen med pleiedatter Thora Eriksen og pleiesønn Hedley Nøimand Sivertsen, Hans Olsen med kona Kristina og datteren Kristiana, Knud Johnsen.

Ved nyttårstid 1899 kom bokbinder O. Pedersen til byen og begynte verksted i Kvamgården, men sluttet visstnok snart.

Snekkermester Johan Kvam med kona Karoline, menighetsdiakonisse Andrine Sadnak, i 1900. - Snekkermester Kvam eide et sommerhus rett utenfor byen og ble med det opphavet til navnet «Kvamstykket».

I 1910: Møbelsnekkermester Johan og Karoline Kvam m/pleiedatter Magna Kristensen, postexpediteur m/dampskip Jakob Jakobsen med kona Hilda og to barn og faktor Amandus Gulbrandsen med kona Eli.

I 1916: Snekker Johan og Karoline Kristine Kvam, arbeider Amandus Gulbrandsen, enke Elise Kaspara og syerske Marie Petrea Larsen.

Malermester Alfred Nilsen

Skjøte fra Johan Kvam til malermester Alfred Nilsen i 1917.

Maler Bjarne Nilsen, (1940).

Malermester Alfred og Ragna Nilsen, snekker Håkon Melkild, (1946).

Bibliotekar Erling W. Nilsen, (1957). Erling Nilsen var i mange år bibliotekar ved lærerskolen i Tromsø, Venstremann i kommunestyret og en ivrig forkjemper for Tromsø bymuseum på Skansen. Erling W. Nilsen og Bjarne G. Nilsen var begge sønner av Alfred Nilsen

Skjøte fra Alfred Nilsen til Harold Lind i 1962.

Malermester Harold Lind, (1966/77), Bjørn Erlandsen, (1966).

Skjøte fra Harold Lind til Knut Erik Jensen i 1980.

NRK-sekretær Jensen

Agnes Marie Jacobsen, (1982/86), programsekretær Knut Erik Jensen, (1982/93). Knut Erik Jensen har gjort seg bemerket som filmskaper både gjennom sine dokumentarfilmer og spillefilmer. Han er spesielt kjent for «Finnmark mellom øst og vest» (1986), «Brent av frost»(1997), «Heftig og begeistret» (2001) og «Iskyss» (2008).

Sidsel Nielsen, (1990), annonsekonsulent Kjellbjørg Mathiesen, (1993), Anne Grethe Øyen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.