Nordre Tollbodgate 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Tollbodgate 9 er et litt anonymt hus, noe preget av mangel på opparbeidelse mot gata.
Foto: Einar Dahl (2017).

Nordre Tollbodgate 9 i Tromsø er et litt anonymt 3-etasjes trehus. Gammelt matr.nr. 86B. Eiendommen ble i 1875 skilt ut fra Storgata 107, se denne for den tidligere historien.

Ishavsskipper Johnsen

Skjøte fra N. Olsens enke, som satt i uskiftet bo, til skipper Nils Johnsen, i 1883.

I 1885: Skipper Nils Johnsen med kona Charlotte Amalie, toldinspektør G. Buck med kona Abigael, sønnen Hemming og tjenestepiken Dina Johannesen.

I 1891: Nils Johnsen med kona Charlotte og tjenestepike Vehelmine Arnesen.

Gjensidig testamente datert 15. mai 1877, tinglyst 13. april 1916, mellom Nils Johnsen og hustru Charlotte Amalie Johnsen.

Her bodde ishavsskipper og reder Niels Johnsen med kona Charlotte Amalie og pleiedatteren Amalie Charlotte i 1900.

I 1910: Fhv. ishavsskipper Nils og Amalie Johnsen, tjenestepike Sofie Johnsen, jordmor Henriette Moe, underoffiser Jon Schrøder med kona Amalie og to barn.

Attest fra Troms skifterett om at Nils Johnsen døde 18. jan. 1913.

Testamente datert 7. feb. 1913, tinglyst 13. april 1916, hvor Charlotte Amalie Johansen bestemmer at alt hun etterlater ved sin død skal tilfalle fru Amalie Charlotte Schrøder, som hennes særeie.

I 1916: Enke Charlotte Amalie Johnsen, kommandersersjant John G. og Amalie Charlotte Schrøder.

Charlotte A. Johnsen døde i 1925.

Maskinist Olsen

Skjøte fra Amalie Charlotte Schrøder til Salomon Olsen i 1925.

Eid av maskinist Salomon Olsen i 1932 og 1946.

Former Ivar Pedersen, slakter Rolf Bræck, sjømann Olaf Olsen, (1940).

Husmor Karine, maskinist Charles og elektriker Odd Olsen Brændeland, arbeider Ansgar og sydame Helene Fredriksen, kontormann Bernhard Jordal, kontormann Aage Kristoffersen, former Ivar Pedersen, (1946).

Skjøte fra Karine Brendeland Olsen, som satt i uskifte etter ektemannen Salomon Olsen, til Haslund Tollefsen, i 1946.

Lagerformann Per Gaare, (1957/82).

Per Gaare

Skjøte fra Haslund Tollefsen til Per Gaare i 1959.

E.T. Haslund Tollefsen, (1966).

Skjøte fra Per Gaare til Gunnar Andreas Gaare i 1984.

Pensjonist Agnes Dreyer Gaare, (1986/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.