Ole Olsen Evenstad (1781–1833)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Ole Olsen Evenstad d.y (Strand) (født 1781, død 16. april 1833) var gårdbruker, tømmermerker og valgt som stortingsmann i 1833.

Han ble født på Evenstad i Stor-Elvdal, og var den yngste av sju barn av skogeier, gårdbruker og lensmann Ole Olsen Evenstad og hustru Gjertud Helgesdatter Søstu Stai. Han giftet seg 7. juli 1817 med Anne Olsdatter Gammelstu Strand (1797—1867), og de fikk barna Martea (1818—1894), Gjertrud (1820—1821) og Gjertrud (1823—1908).

Ole hadde betydelig innflytelse i bygda som tømmermerker for en av de store oppkjøperne.

Ole og Anne overtok Gammelstu Strand etter hennes foreldre i 1819, og drev gården til hans død i 1833. Deretter drev Anne gården til hun overlot den til sin datter i 1845.

Ole ble innvalgt til Stortinget i 1833, og skulle ha møtt i hovedstaden 1. februar. Han måtte imidlertid melde forfall på grunn av sykdom. I hans sted møtte suppleanten (varamannen) Jakob Nilsen Hoel fra HovinsholmNes på Hedmarken.[1]. Ole beholdt Evenstad som familienavn også etter at han overtok Strand. Som Stortingsmann forveksles han derfor ofte med sin bror, Ole Olsen Evenstad d.e. (1766—1833).[2] Han finnes også feilaktig oppgitt med fødeåret 1775.[3]

Fotnoter

  1. Stortings Efterretninger 1814—1833, bd 8 1828—1833, Christiania 1882, s. 322
  2. Anders Fosvold, Bygdebok for Stor-Elvdal, 1937, opptrykk Sollia Forlag 1984 s. 805.
  3. Se: www.nsd.uib.no

Litteratur og kilder