Operasjon Betongblanding

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
NSBs administrasjonskontor ved Jernbanetorget i Oslo ligger i ruiner etter operasjon Betongblanding.
Foto: Ukjent (ca. 1945)

Operasjon Betongblanding (av SOE kalt Operation Concrete Mixer) var en omfattende sabotasjeaksjon mot jernbanenØstlandet. Den ble gjennomført 15. mars 1945, og var Milorgs største koordinerte aksjon.

I 1945 ble et betydelig antall tyske soldater og store mengder krigsmateriell fraktet ut av Norge for å settes inn mot de framrykkende allierte styrkene på kontinentet. Milorg mente, i samforståelse med SOE og Forsvarets Overkommando, at det var viktig å forpurre transportene, slik at flest mulig tyske soldater ble bundet opp i Norge. Dette resulterte i flere aksjoner, som sammen er kjent som transportslaget. Å ødelegge jernbanelinjene som gikk ut av Norge ble ansett for å være en måte å forsinke transporten på.

Mer enn tusen Milorgjegere deltok i aksjonen, som skulle gjennomføres kl 20 eller så kort tid etter dette som mulig den 15. mars. Flest mulig spor på begge sider av Oslofjorden skulle sprenges. En rekke spor ble sprengt i løpet av kvelden. Totalt ble det registert 43 hendelser som var knyttet til aksjonen, men enkelte kilder har operert med langt høyere tall, helt opp mot tusen brudd. Et så høyt tall er helt urealistisk, og det er rimelig å anta antallet brudd ligger et sted mellom førti og hundre. Noen steder skjedde det lite, som på Kambo der skinnegangen bare flyttet seg litt uten å bli brutt, mens andre steder tok det opp til en måned å reparere sporet. Flesteparten av bruddene ble reparert i løpet av få timer, og aksjonen fikk derfor lite effekt i forhold til tyskernes transportplaner. Den mest spektakulære aksjonen var sprengningen av NSBs administrasjonskontor ved Jernbanetorget i Oslo.

Den viktigste virkningen av operasjonen var en bieffekt, idet tyskerne ble overrasket over at Milorg var i stand til å gjennomføre en så omfattende koordinert sabotasjeaksjon. Gjennomføringen vitnet om gode kommunikasjonslinjer og et betydelig antall Milorgjegere som var villige til å risikere livet, noe som satte en støkk i både militærledelsen og Sipo. Milorg kom seg også gjennom kvelden uten tap.

Litteratur