Rektor Steens gate 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rektor Steens gate 10 i høstsol.
Foto: Einar Dahl (2016).

Rektor Steens gate 10 i Tromsø ser nesten ut som da det var nytt. Tidligere adresse Rektor Steens gate 12, gammelt matr.nr. 730.

Skipper Olsen

Eid av Søren Sørensen i 1904. (Se Rektor Steens gate 14).

Delingsforretning, hvorved et stykke ble utskilt fra Rektor Steens gate 14 og henlagt til denne eiendommen, avholdt 16. juni, tinglyst 24. juli 1905.

Målebrev til Olav, Marinius og Johan Olsen, i 1907.

I 1910 bodde disse her: Skipper Oluf Olsen med kona Anna Kristine og fem barn, skomaker August Nilsen med kona Maren og sønnen Paul, fisker Hilmar Teodorsen med kona Hilda og to døtre, gruvearbeider Almar Kornelius Hansen med kona Hilda Charlotte og to barn, fisker Edvin Nilsen med kona Anna.

Skjøte fra Olav, Marinius og Johan Olsen til faren, Oluf Olsen, i 1912.

I 1916: Løsarbeider Oluf Leonhard, Anna Kristine, Arne M., Dagny, sjømann Johan Andreas, sjømann Kristian, bakersvenn Kristian og Olivia Kristine Olsen, arbeider Harald og Klara Bjørvig, kokk Julius Jensen, maskinist Jens M. og Iverine Hansine Johannessen.

Styrmann Martinsen

Skjøte fra Oluf Olsen til styrmann Trinus Martinsen i 1923.

Skjøte fra Trinus Martinsen til Martin Kveldro på ½-delen av eiendommen, i 1925.

Eid av styrmann Trinus Martinsen og M. Kveldro i 1932.

I henholdt til erklæring fra Trinus Martinsen og Martin Kveldro er denne eiendommen sammenføyet med Rektor Steens gate 10, med fellesnavnet Rektor Steens gate 10, i 1933.

Arbeider Karl Kristiansen Bakkeby, (1940).

Kaptein Trinus Marthinsen, sydame Olaug Fjelde, fyrbøter Jørgen og postvikar Reidun Johansen, arbeider Odd Pedersen, (1946).

Skjøte fra Anny Kveldro, etter fullmakt, til styrmann Trinus Martinsen på hennes ½-del, i 1947.

Kaptein Trinus Martinsen, (1957/77), disp. Jørgen Berntsen, (1957).

Koldevin Pedersen, (1966).

Trinus Martinsen døde i 1973, enken Nanny Marthinsen satt i uskifte.

Torill Svaar, programsekretær, (1977).

Aid Berntsen

Skjøte fra Nanny Emilie Marthinsen, til Helmi Ellingsen og Aid Berntsen i 1983.

Skjøte fra Helmi Ellingsen til Aid Berntsen på hans ideelle ½-del, i 1983.

Harriet Andreassen, (1986), Oddvar Levang, (1986).

Skjøte fra Aid Berntsen til Gunvor Næsvold i 1988.

Lars Erstad, (1990/93), Bjørnar Olsen, (1990/93), Tommy Olsen, (1993).

Eiendommen er seksjonert i 3.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.