Rektor Steens gate 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Innkjørselen fra Elvegata til husene på nedsiden av Rektor Steens gate. Nr. 11 lå der skiltet som viser blindvei står. Huset ble revet på 1990-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Allerede før krigen begynte husene å se ganske slitt ut. Nr. 9 nærmest, så nr. 11, på hjørnet mot Elvegata.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Rektor Steens gate 11 i Tromsø lå på hjørnet mot Elvegata, men det er lenge siden nå. - Gammelt matr.nr. 541.

Tømmermann E. Kristiansen

Målebrev til Edvard Christiansen, tinglyst 12. jan. 1874.

I 1875 bodde disse her: Tømmermann Edvard Andreas Kristiansen med kona Ingeborg Anna og tre sønner, bryggearbeider Hans A. Kristensen med kona Elisabet og to barn, vedsager Krestian Hanssen med kona Elen Margrete og tre barn.

Skifte etter Edvard Christiansens hustru Ingeborg, hvorved ½-delen av eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1885.

I 1885: Tømmermann Edvardt Kristiansen med kona Laura og to sønner, tømmermann Jens Kristiansen med kona Marta.

Skjøte fra Edvard Christiansen på hans ½-del til broren Jens Christiansen, med rett for selgeren i sin levetid å bebo et kammer i våningshuset, i 1894.

Tømmermann J. Kristiansen

I 1900: Tømmermann på skipsverftet Jens Kristiansen med kona Martha og tre barn, verftsarbeider Olaf K. Olsen med kona Rikarda.

Eid av Jens Kristiansen i 1904.

I 1910: Verftstømmermann Jens Kristiansen med kona Martha, tre barn og et barnebarn, fisker Odin Figenschau med kona Cecilie.

I 1916: Tømmermann Jens, Martha Johanna og dreng Kristian Kristiansen, fisker Odin og Cecilie Gustava Figenschou.

Eid av Jens Kristiansen i 1918.

Marianne Olsen

Eid av Marianne Olsen og dreng Kristian Kristiansen i 1932 og 1946.

Arbeider Albert Olsen, (1940).

Erklæring om at Marianne Olsen var hjemmelshaver etter sine foreldre Jens og Martha Kristiansen, død hhv. i 1920 og 1929, i 1946.

Arbeider Petter Jensvoll, bøkker Ibert Olsen, (1946).

Magda Larsen

Skjøte fra Marianne Olsen til Magda Larsen i 1946.

Transportarbeider Lars Olsen, lugarpike Signe Jentoft, fiskearbeider Sverre Hansen, (1957).

Skjøte fra Magda Larsen til Margith Aaberg på en ½-part av eiendommen, i 1962.

Margith Aaberg døde i 1970 og hennes ½-del gikk over til ektemannen John Aaberg.

Skjøte fra John Aaberg til Bjarne Larsen på hans ½-del, i 1973.

Magda Larsen, (1977/86).

Magda Larsen døde i 1987, arvingene var Bjarne og Thine Larsen og Laila Lund.

Liv Bekkmo

Skjøte til Liv Bekkmo på hele eiendommen i 1989.

Liv Bekkmo, (1990/93), Mustapha Derras, (1990), Wenche Tove Pedersen, (1990).

Pål Abelsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.