Rektor Steens gate 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I underetasjen her lå Rektor Steens gates siste nærbutikk. Den ble lagt ned i 1979.
Foto: Einar Dahl (2016).
Det sto en gammel sjå i bakgården. Den er erstattet med et moderne bolighus.
Foto: Einar Dahl (2016).

Rektor Steens gate 14 i Tromsø hadde gatas siste nærbutikk. - Gammelt matr.nr. 664, tidligere adresse Rektor Steens gate 16.

Fisker Sørensen

Målebrev til Søren M. Sørensen, datert 30. okt. 1896, tinglyst 12. okt. 1900.

I 1900 bodde disse her: Fisker/arbeider Søren Martin Sørensen med kona Johanna og sju barn, fisker og arbeider Hans Klinge med kona Oline og tre barn, ishavsharpuner Bertam Klinge med kona Olianna, arbeider Nils Berntsen med kona Antone, fyrbøter Karl Berntsen.

Auksjonsskjøte til Nils Nilsen i 1906.

Ulrik Nilsen

I 1910: Skipstømmermann Ulrik Norman Nilsen med kona Elisabeth og datteren Ulla, kjører Arthur Nilsen, løsarbeider Johan K. Falck med kona Hendra og fem barn, tranbrenner Haakon Evensen med kona Lise og fire barn.

Skjøte fra Nils Nilsen til Ulrik Nilsen i 1915.

I 1916: Elektriker Ulrik, Elisabeth Andrea, postbud Arnt J., gårdsdreng Arthur og ekspeditrice Ninni A. Nilsen, fisker Birger og Dagmar Jakobsen, tjenestepike Anna Didriksen, fisker Jens A. og Aase O. Johansen.

I underetasjen var det nærbutikk, ”Ulrik Nilsen kolonialforretning.”, etablert i 1914 av Elisabeth Nilsen, Ulriks kone. Butikken het “Elisabeth Nilsens Eftf.” da den ble lagt ned 31/10-1979, da drevet av datteren Erna Nilsen Svensby med hjelp av søsteren Irene Falung.

Eid av Ulrik Nilsen i 1932. Han drev Tromsø fiskematforretning i Storgata 144.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Rektor Steens gate 14, tinglyst 8/6-1933.

Maler Arnold Nilsen, drosjesjåfør Sverre, sjåfør Erling og arbeider Magne Pettersen, (1940).

Ulrik Nilsen, sjåfør Arnold Nilsen, Elisabeth Nilsen (best. av Ulrik Nilsens kolonialforretning), brannkonstabel Erling og arbeider Magne Pettersen, (1946).

Sjåfør Nils Nilsen, lossearbeider Odin Svensby, (1957).

Nilsen og Svensby

Skjøte fra Ulrik Nilsen til sønnen Nils Normann Nilsen og svigersønnen Odin Svensby, i 1959.

Odin og Ulf Svensby, (1966).

Odin Svensby døde i 1969, hustruen Erna Svensby satt i uskifte.

Elisabeth Nilsens Eftf., kolonial, (1972/77). Butikken ble lagt ned i 1979.

Erna og Odin Svensby, (1972/77).

Erna Svensby, (1982/90), Haldis Nilsen, (1986/93).

Line Brynjulfsen, (1993), Ulf Svensby, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.