Rektor Steens gate 16 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Høstsolen gir dramatiske skyggevirkninger på nr. 16.
Foto: Einar Dahl (2016).

Rektor Steens gate 16 i Tromsø er et rødmalt, velholdt hus. - Gammelt matr.nr. 672. Tidligere adresse Rektor Steens gate 18.

Fisker Johansen

Målebrev hvorved Simon P. Johannessen tilhjemles denne grunn, datert 11. juni 1897, tinglyst 12. februar 1900.

I 1900 bodde disse her: Fisker Simon Johansen med kona Hansine og tre barn, husmor Elise Olsen med to sønner, mens husfaren Laurits Olsen var vognmann i Narvik, vaskepike Karoline Kristiansen, fattigunderstøttet Kristian Galsjøth.

I 1910: Fisker Simon Peder Johanesen med kona Hansine Pauline og fire barn, Ida Strømberg med fire barn, skipper Karl Larsen.

I 1916: Fisker Simon Peder, Hansine Pauline, former Hans Bergethon Johannessen, rørlegger Gunvald Halfdan og Sofie Hansine Dahl, Astrid Henriette Mathisen, Borghild Cecilie og barbersvend Jonas Emil Pedersen.

Målebrev på Rektor Steens gate 20 til Simon Johansen, datert 10. mai 1912, tinglyst 4. juli 1918. Kommunen fraskriver seg forpliktelse til anlegg av vann-, lys-, eller kloakkledning.

Erklæring fra Tromsø skifterett om at boet etter den under 22. des. 1930 avdøde fisker Simon Johannesen og gjenlevende hustru Hansine Johannesen er overtatt av enken, uskiftet, i 1933.

Iflg. erklæring fra Hansine Johannesen er Rektor Steens gate 18 og Rektor Steens gate 20 sammenslått til en eiendom med ny adresse Rektor Steens gate 16, i 1933.

Kokk Ragnvald Hartvigsen, (1940).

Arbeider Johannesen

Skiteskjøte fra Tromsø skifterett på vegne av avdøde enkefru Hansine Pauline Johannesen og før avdøde mann Simon Johannesen, til arbeider Hans Johannesen, i 1941.

Platearbeider Hans Johansen, Frantz Frantzen, m/agentforretning i Storgata 93, kontordame Hulda Frantzen, vognmann Helge Helgesen, (1946).

Hans Johannessen & co (Hans B. J. og Harry Dahl), kioskhandel, (1957), pakkerske Elsa, butikkekspeditør Gunnar og maler Odin Olsen, postbud Hallvard Johannessen, (1957).

Hans Johannesen døde i 1965, hustruen Edith fikk uskiftebevilling.

Hans Johannessen & co (Hans B. J. og Harry Dahl), kioskhandel, (1966), Hallvard og Anne E. Johannessen, (1966).

Edith Johannesen døde i 1972 og hjemmelen gikk til hennes barn; Synnøve og Hallvard Johannesen og Bodil Danielsen.

Skjøte fra arvingene til Birger Hansen i 1972.

Skjøte fra Birger Hansen til L/L Kaffistova åt BUL, i 1974.

Jenny Nilsen

Skjøte fra L/L Kaffistova åt BUL til Jenny Nilsen i 1985.

Jenny Nilsen, (1986/93).

Tordis Bårdevik, (1990), fisker Jan Jentoft, (1990), Elna Sara, (1990/93), styrmann Rior Svensson, (1990).

Karen Anne Buljo, (1993), Linda Olsen, (1993), Arnold Robertsen, (1993), Else Storli, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.