Rektor Steens gate 19 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rektor Steens gate 19 er ikke påbygd slik de fleste naboene er. Naboen til høyre er Seminargata 1.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nordsiden av nr. 19.
Foto: Einar Dahl (2016).

Rektor Steens gate 19 i Tromsø ligner fremdeles på sitt opprinnelige jeg. Tidligere adresse Seminargaten 3. - Gammelt matr.nr. 662.

Tømmermann Sjøland

Målebrev til Nils Olsen Sjøland på matr.nr. 662 og tilleggsgrunn, datert 19. okt. 1896, tinglyst 11. nov. 1897.

I 1900 bodde disse her: Skipstømmermann Nils Sjøland med kona Elen og tre sønner, skipstømmermann Johan Vangberg med kona Anne og sønnen Sverre.

I 1910: Skipstømmermann Nils Olsen Sjøland med kona Elen og sønnen Gotfred, fisker Ludvik Ingebrigtsen med kona Leonore og datteren Gunhild.

I 1916: Skipstømmermann Nils, Ellen Andrine og maler Gotfrid Sjøland, fisker Ludvig og Leonore Margrethe Ingebrigtsen, mekaniker Johannes Olsen.

Målebrev hvorved Seminargaten 3b som er oppmålt 18. april 1912, men ikke tidligere har fått folio i panteregisteret, ble tillagt denne eiendommen, tinglyst 21. juli 1921.

Sjølands enke

Skjøte fra Nils O. Sjølands arvinger til Ellen Olsen Sjøland, i 1921.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Rektor Steens gate 19, tinglyst 8/6-1933.

Arbeider Bertheussen

Skjøte fra Ellen Olsen Sjølands samtlige arvinger Johannes og Gottfried Sjøland, Sig. og Edith Rasmussen, samt Anna Nygaard, til Oscar Bertheussen, i 1936.

Mekaniker Alf Bertheussen, arbeider Alfred Johansen, (1940).

Arbeider Oskar og mekaniker Alf Bertheussen, arbeider Alfred Johansen, (1946).

Eid av arbeider Oskar Bertheussen i 1946.

Sykegymnast Rolf Berglund, (1957).

Oscar Bertheussen døde i 1969 og enken Bertha Bertheussen fikk uskiftebevilling.

Bertha Bertheussen døde i 1970 og hjemmelen gikk til barna Alf og Inger Bertheussen og Borghild Steinsvåg.

Byggmester Iversen

Skjøte fra arvingene til byggmester Johs. Iversen i 1970.

Formann Ole Rundmo, (1972/77).

Einar Kristiansen, (1982).

Aktiv Eiendom

Skjøte til Aktiv Eiendom A/S i 1990.

Eva Berglund, Karsten Berglund, (1990).

Anette Faye-Lund, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.