Rektor Steens gate 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rektor Steens gate 23 i høstsol.
Foto: Einar Dahl (2016).

Rektor Steens gate 23 i Tromsø var lenge grønnmalt, men da det ble pusset opp ble det rødt. Tidligere adresse: Rektor Steens gate 19.

Tømmermann Mathisen

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Henrik Mathisen for 99 år, datert 2. juli 1912, tinglyst 17. feb. 1913.

I 1916 bodde disse her: Tømmermann Henrik Simon og Johanna Kristine Mathisen, fyrbøter Andreas Kornelius og husholderske Hilda Amalie Johannessen, tømmermann Anton Meier Andreassen, Aminda Bergithe Andreassen, gråsteinsmurer Odin Emil og Anna Lovise Hjule, Anna M. Nilsen, montør Bendik Marensius og Hilma Marie Strøm.

Skjøte fra Henrik Mathisen til John Paul Johansen på våningsgård med uthus, samt festeretten, i 1917.

Skjøte fra John P. Johannesen til Hans Pedersen Lysnes i 1919.

Skjøte fra Hans Pedersen til enkefru(?) Larsen i 1926.

Erklæring fra Tromsø byfogdembete om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1928.

Bødker Willumsen

Tvangsauksjonsskjøte til Karl Willumsen i 1930.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Rektor Steens gate 23, tinglyst 8/6.1933.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Karl Willumsen om elektrisk installasjon, i 1937.

Skjøte fra Tromsø kommune v/ordføreren, til Karl Waldemar Willumsen, f. 6. sept. 1896, hvorved overdras eiendomsretten til tidligere festet grunn, i 1938.

Fangstmann Oddvar Jensen, skomakermester Johan Bruhaug, ferjefører Johan Wiesener, (1940).

Bødker Karl Willumsen, kontorassistent Hans G. Dahl, arbeider Henry Jakobsen, lagerarbeider Oddvar Jensen, kjemiker Anton Skaug, (1946).

Salgssjef Arne Willumsen, (1957/66), Aase S. Willumsen, (1966).

Eid av Karl Willumsen i 1972.

Karl Willumsen døde i 1977 og hjemmelen gikk til arvingene Arne Willumsen og Marit Nilsen.

Petter Trollvik

Skjøte fra arvingene til Petter Trollvik i 1977.

Magne Monsen, (1986).

Arne Blomli, (1990), Åshild Taraldsen, (1990).

Petter Trollvik, (1993), Åshild Taraldsen, (1993), Rønning Tollefsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.